تحلیل داخلی صنعت فولاد-تیرماه۹۸

سنگ آهن و فولاد در ایران

از حدود ۵۳۰۰ معدن موجود در کشور، ۱۳۵ معدن مربوط به استخراج سنگ آهن می‌باشد.  از سوی دیگر مقدار استخراج این ماده معدنی به میزان ۷۶ میلیون تن در سال ۹۶، بیش از هر ماده معدنی دیگری بوده است. بعد از سنگ آهن بیشترین مقدار استخراج مربوط به فلز مس با ۶۵ میلیون تن در سال ۹۶ می‌باشد. لازم به ذکر است میزان استخراج این ماده معدنی در سال ۹۵ با رشد خیره کننده ای به میزان ۹۰ میلیون تن بوده است. علیرغم تعداد کم معادن سنگ آهن در مقایسه با سایر مواد معدنی، ارزش افزوده معادن سگ آهن در سال ۹۶، بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان و ارزش سرمایه گذاری در این حوزه حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

نقشه معادن مهم سنگ آهن ایران :

تولیدات معادن سنگ آهن ایران در سال ۱۳۹۷

در سال ۹۷ حدود ۶۸ میلیون سنگ آهن استخراج شده است. گهر زمین و چادرملو با ۲۴% بیشترین سهم در استخراج این ماده معدنی را بر عهده داشته اند. شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و سنگ آهن مرکزی نیز با ۱۶% و ۱۳% در رده های بعدی قرار دارند.

تولید سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره در سال ۱۳۹۷

در سال ۹۷ بیشترین میزان تولید سنگ آهن دانه بندی شده مربوط به سنگ آهن سنگان و صبانور بوده است. در تولید کنسانتره نیز گل گهر و چادرملو بیشترین مقدار تولید را از آن خود کردند.

نقشه شرکت های تولید کننده فولاد در کشور:

تولید فولاد خام در سال ۱۳۹۷

در سالی که گذشت حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بلوم، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بیلت و ۱۰ میلیون اسلب تولید شده است. بیشترین مقدار تولید بلوم مربوط به ذوب اهن اصفهان، بیشترین مقدار بیلت مربوط به کاوه و بیشترین مقدار اسلب مربوط به شرکت فولاد مبارکه است.

تولید محصولات فولادی در سال ۱۳۹۷:

در سال ۹۷ حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن میلگرد و ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن ورق گرم تولید شده است. فولاد مبارکه با تولید ۵ میلیون تن ورق گرم بیشترین سهم تولید این محصول را بر عهده داشته است.

روند قیمتی شرکت های فولادی در بازار سرمایه

نمودار زیر روند قیمتی سهام شرکت های فولادی از ابتدای سال ۹۷ را نمایش می‌دهد.

اطلاعات تابلو شرکت های فولادی در سال ۹۷

ظرفیت اسمی تولید شرکت های فولادی در سال ۹۷
تامین کنندگان مواد اولیه

صادرات، واردات و مصرف ظاهری برای فولاد خام در سال ۱۳۹۷: