بررسی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در آستانه عرضه اولیه

 

معرفی

تاسیس شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ضرورتی برخاسته از رسالت عظیم سازمان اجتماعی در حفظ و صیانت از نیروهای مولد کشور می باشد. هدف اصلی شستا مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی و از طریق فعالیت های تولیدی، خدماتی و بازرگان می باشد.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت های تولیدی، بازرگانی،خدماتی و تشکیل انواع شرکت ها به جهت نیل به اهداف شرکت به شرح زیر می باشد:

۱ .خرید و فروش و پذیره نویسی سهام

 1. مشارکت در شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت
 2. خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در شرکتهای خارجی
 3. آماده سازی و ورود شرکتهای سرمایه پذیر به بورس اوراق بهادار
 4. خرید و فروش اموال منقول
 5. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات
 6. اخذ نمایندگی ااز موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری
 7. ایجاد شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی
 8. ارایه خدمات مشاوره مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری

 صنایع اصلی

شستا در ۸ صنعت زیر حضور دارد و قصد ادامه حضور در این صنایع را دارد

 • نفت و گاز و پتروشیمی
 • دارو
 • معدن
 • سیمان
 • فناوری اطلاعات
 • حمل و نقل دریایی
 • مالی
 • دامپروری

 ترکیب سهامداران:

 

 روند افزایش سرمایه

آخرین سرمایه شرکت پس از  چند مرحله افزایش سرمایه، مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.

 

ترازنامه شرکت

مطابق صورت مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی۲۹/۱۲/۹۸ ترازنامه شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

آخرین حقوق صاحبان شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۲۳۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

بررسی آخرین پرتفوی  اعلامی از سوی شرکت

براساس گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ ، سرمایه گذاری شرکت به تفکیک صنعت مطابق نمودار زیر می باشد.

بخش عمده سرمایه گذاری شرکت به صنایع محصولات شیمیایی، سرمایه گذاری ها، اطلاعات و ارتباطات و استخراج کانه های فلزی تخصیص داه شده است.

پرتفو بورسی شرکت

براساس گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ پرتفوی بورسی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

ارزش روز دارایی های سهام بر اساس قیمت پایانی روز معاملاتی ۲۶/۱/۹۹ محاسبه شده است.

پرتفو غیر بورسی شرکت

براساس گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ پرتفوی غیر بورسی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

ارزش روز شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بر اساس قیمت پایانی روز معاملاتی ۲۶/۱/۹۹ محاسبه شده است

ارزش روز سایر شرکتها برآورد تامین سرمایه امین می باشد.

 

برآورد NAV صبا

در نهایت به توجه به موارد بررسی شده در بالا و نیز گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به اسفند ۹۸ و نیز صورت مالی نه ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸، خالص ارزش دارایی به ازای هر سهم مبلغ ۱۳۳۵۰ریال بدست آمده است و با عرضه ۸۶۰۰ ریالی سهم، p/nav شرکت ۶۴% می باشد.