بررسی شرکت سرمایه گذاری آوا نوین در آستانه عرضه اولیه

نماد سهم وآوا قیمت عرضه سهم (ریال) ۲۱۶۰
EPS 31/6/98 ۱۶۶ EPS 29/12/98-سرمایه ۴۰ میلیارد ۷۹
سرمایه
(میلیارد تومان)
۶۰ سود انباشته (میلیارد تومان) ۱۰٫۷

معرفی:

شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و طی شماره ۲۴۲۹۸۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ در ادراه ثبت شرکتها به ثبت رسید. براساس مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ نام “شرکت به سرمایه گذاری آوا نوین” و سال مالی شرکت از ۳۱ شهریور ماه به ۲۹ اسفندماه هر سال تغییر یافت.

موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری، صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای  حق رای و شرکتها و موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست، می باشد. موضوع فعالیت فرعی شرکت سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز می باشد.

 ترکیب سهامداران

صاحبان سهام شرکت و درصد مالکیت آنها به شرح زیر می باشد:

سهامدار تعداد سهام درصد سهام
سازمان اقتصاد کوثر ۹۹٫۹۹۶٫۰۰۰ ۹۹٫۹۹

روند افزایش سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۵ میلیون ریال منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام و تماما پرداخت شده بوده است. به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶ سرمایه شرکت از ۵ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است. شایان ذکر است در دوره مالی مورد گزارش نیز گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از  مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات  وآورده نقدی انجام گردیده که مجوز آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردیده است که بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده مورخ ۹/۲/۱۳۹۸ در مرحله اول سرمایه شرکت به ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. شایان ذکر است شرکت بنا دارد در مرحله بعد سرمایه خود را به ۶۰۰ تا انتهای شهریور ماه سال جاری افزایش دهد.

جایگاه شرکت در صنعت

این شرکت در صنعت سرمایه گذاری مشغول به فعالیت می باشد.  شرکتهای سرمایه گذاری در صنایع متفاوت بورسی و غیر بورسی فعال بوده و از طریق شاخص های گوناگون مورد رتبه بندی قرار می گیرد از جمله این شاخص ها می توان به میزان تغییرات ارزش بازار آنها اشاره نمود. از آنجا که هنوز شرکت سرمایه گذاری آوا نوین در بورس پذیرفته نشده است بنابر این به منظور مقایسه این شرکت با شرکتهای هم گروه میزان بازدهی پرتفوی آن با شاخص کل، شاخص صنعت سرمایه گذاری و … مورد بررسی قرار گرفته است.

ترکیب سرمایه گذاری ها

صورت خلاصه سرمایه شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ به شرح زیر می باشد:

پذیرفته شده در بورس خازج از بورس               جمع سرمایه گذاری
شرح شرمایه گذاری بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده بهای تمام شده درصد به کل
مخابرات ۵۲,۲۸۳ ۴۹,۲۱۳    

۵۲,۲۸۳

۶٫۸۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ۹,۵۲۹  

۱۱,۰۰۱

  ۹,۵۲۹ ۱٫۲۵
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و واسط ۰ ۰   ۰ ۰
عرضه برق گار بخار و آب گرم ۴۳,۴۱۴ ۴۲,۴۱۳   ۴۳,۴۱۴ ۵٫۶۷
تجارت عمده فروشی به جز وسیله نقلیه موتور ۵۱,۰۶۴ ۵۰,۷۴۶   ۵۱,۰۶۴ ۶٫۶۷
اطلاعات و ارتباطات ۷,۳۱۱ ۷,۵۶۶   ۷,۳۱۱ ۰٫۹۶
بانکها و موسسات اعتباری ۶۱,۶۹۴  ۸۷,۵۸۴   ۶۱,۶۹۴ ۸٫۰۶
سایر واسطه گری های مالی ۰ ۰   ۳۳,۳۲۶ ۴٫۳۵
سرمایه گذاری ها ۷,۰۹۷ ۹,۰۴۷ ۳۳,۳۲۶ ۷,۰۹۷ ۰٫۹۳
سیمان آهک  و گچ   ۰   ۰ ۰
محصولات شیمیایی ۸۳,۰۴۶ ۱۰۷,۴۶۷   ۸۳,۰۴۶ ۱۰٫۸۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   ۰   ۰ ۰
مواد و محصولات دارویی   ۰   ۰ ۰
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به ان   ۰ ۳۴,۶۳۲ ۳۴,۶۳۲ ۴٫۵۳
استخراج کانه های فلزی ۵۸,۸۵۸ ۶۱,۴۵۲   ۵۸,۸۵۸ ۷٫۶۹
فرآورده های نفتی کک و سوخت های هسته ای ۳۶,۹۴۵ ۵۵,۰۳۴   ۳۶,۹۴۵ ۴٫۸۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی ۵۲,۱۶۶ ۶۹,۷۴۲   ۵۲,۱۶۶ ۶٫۸۲
فلزات اساسی ۲۰۱,۰۶۲ ۲۵۵,۲۹۴ ۱,۴۱۸ ۲۰۲,۴۸۰ ۲۶٫۴۶
ساخت محصولات فلزی ۳,۸۱۷ ۳,۹۸۹   ۳,۸۱۷    ۰٫۵
خودروو ساخت قطعات ۶,۱۲۴ ۵,۸۴۸   ۶,۱۲۴ ۰٫۸
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ۵,۸۴۳ ۶,۲۱۷   ۵,۸۴۳   ۰٫۷۶
خدمات فنی و مهندسی ۱۵,۷۱۸ ۲۵,۶۹۵   ۱۵,۷۱۸ ۲٫۰۵
جمع ۶۹۵,۹۷۱ ۸۴۸,۳۰۸ ۶۹,۳۷۶ ۷۶۵,۳۴۷ ۱۰۰

  

وضعیت پرتفو سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ به شرح زیر می باشد:

.

شرح سرمایه گذاری درصد مالکیت بهای تمام شده ارزش بازار
فولاد مبارکه اصفهان ۰٫۰۳ ۱۲۵۳۵۰ ۱۵۲۶۳۸
ملي صنايع مس ايران ۰.۰۲ ۶۸,۳۳۱ ۹۳,۵۲۸
پتروشيمي پرديس ۰.۰۵ ۵۲,۹۹۳ ۷۳,۷۶۶
مخابرات ايران ۰.۰۲ ۵۲,۲۸۳ ۴۹,۲۱۳
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF) ۰.۱۲ ۴۹,۳۰۲ ۴۹,۲۲۹
بانک پاسارگاد ۰.۰۵ ۴۲,۹۷۱ ۶۰,۷۵۸
سنگ آهن گل گهر ۰.۰۱ ۴۰,۰۴۵ ۳۹,۹۲۴
شرکت پالايش نفت تهران ۰.۰۲ ۳۰,۱۸۱ ۴۳,۹۰۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري ۰.۰۴ ۲۶,۴۲۶ ۳۵,۹۶۶
سرمايه گذاري غدير ۰.۰۲ ۲۵,۷۴۰ ۳۳,۷۷۶
پتروشيمي فجر ۰.۰۳ ۲۱,۹۵۵ ۲۰,۰۴۶
پتروشيمي مبين ۰.۰۲ ۲۱,۴۵۹ ۲۲,۳۶۷
گروه مپنا ۰.۰۱ ۱۵,۷۱۸ ۲۵,۶۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو ۰.۰۱ ۱۳,۱۷۵ ۱۶,۱۰۴
بانک ملت ۰.۰۱ ۱۱,۶۱۸ ۱۹,۱۰۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس ۰ ۹,۲۱۶ ۱۱,۶۵۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين ۰ ۷,۷۱۸ ۸,۳۲۳
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر ۰.۰۶ ۷,۶۰۴ ۷,۳۲۱
آتيه داده پرداز ۰.۰۷ ۷,۳۱۱ ۷,۵۶۶
فت پارس ۰.۰۴ ۶,۷۶۴ ۱۱,۱۲۶
سرمايه گذاري خوارزمي ۰.۰۴ ۶,۴۲۷ ۸,۲۴۵
توليد قطعات اتومبيل ايران ۰.۰۹ ۶,۱۲۴ ۵,۸۴۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۰.۰۱ ۵,۸۴۳ ۶,۲۱۷
بيمه البرز ۰.۰۶ ۵,۷۱۶ ۷,۰۶۵
کالسيمين ۰.۰۲ ۵,۶۴۵ ۷,۱۴۷
سرمايه گذاري صدر تامين ۰.۰۱ ۵,۶۳۸ ۵,۴۲۴
گسترش نفت و گاز پارسيان ۰ ۵,۵۱۵ ۶,۴۰۰
بانک سينا ۰.۰۲ ۳,۹۶۱ ۴,۶۸۵
صنايع آذرآب ۰.۰۸ ۳,۸۱۷ ۳,۹۸۹
بيمه اتکايي ايرانيان ۰.۰۴ ۳,۸۱۳ ۳,۹۳۶
بانک پارسيان ۰ ۳,۱۴۴ ۳,۰۳۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) ۰.۰۱ ۱,۷۶۲ ۱,۵۱۷
ذوب آهن اصفهان ۰ ۱,۷۳۶ ۱,۹۸۱
سرمايه گذاري بهمن ۰.۰۱ ۶۶۹ ۷۹۹
سرمايه گذاري سبحان ۰ ۱ ۳
فولاد کاوه جنوب کيش ۰ ۰ ۰
پتروشيمي شيراز ۰ ۰ ۰
نک صادرات ايران ۰ ۰ ۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور ۰ ۰ ۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان ۰ ۰ ۰
سنگ آهن گهر زمين ۰ ۰ ۰
داده گستر عصر نوين ۰ ۰ ۰
پالايش نفت اصفهان ۰ ۰ ۰
پالايش نفت بندرعباس ۰ ۰ ۰
پتروشيمي پارس ۰ ۰ ۰
باما ۰ ۰ ۰
    ۶۹۵,۹۷۱ ۸۴۸,۳۰۸

وضعیت پرتفو شرکتهای خارج از  بورس در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ به شرح زیر می باشد:

  درصد مالکیت بهای تمام شده
سرمايه گذاري پاک انديشان امين ۵۱.۹۵ ۳۳,۳۲۱
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر ۱. ۲۷,۵۰۰
مجتمع کشت وصنعت اشراق ۱. ۴,۱۰۰
مرغ مادر ديز باد ۱. ۳,۰۳۲
سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱) ۰.۰۳ ۱,۴۱۸
توسعه مديريت آوا نوين ۱۰۰ ۵
                             جمع   ۶۹۳۷۶

 

 صورت سود و زیان

جدول زیر عملکرد مالی شرکت در ۶ ماهه سال ۹۸  و انتهای دوره سال مالی ۹۷ نمایش می دهد.

شرح واقعی واقعی درصد
دوره منتهی به دوره منتهی به تغییرات
۳۱/۶/۱۳۹۸ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
(حسابرسی نشده) (حسابرسی شده)
سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی
درآمد سود سهام ۶۴,۵۰۴ ۱۴,۷۹۱ ۳۳۶
درآمد سود تضمین شده ۰ ۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها ۵۰,۶۴۲ ۲۹,۵۴۲ ۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار ۰ ۰
سایر درآمدهای عملیاتی ۱,۱۵۲ ۰
جمع درآمدهای عملیاتی ۱۱۶,۲۹۸ ۴۴,۳۳۳ ۱۶۲
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی -۱۳,۴۰۱ -۱۰,۶۴۰ ۲۶
سایر هزینه‌های عملیاتی ۰ ۰
جمع هزینه های عملیاتی -۱۳,۴۰۱ -۱۰,۶۴۰ ۲۶
سود (زیان) عملیاتی ۱۰۲,۸۹۷ ۳۳,۶۹۳ ۲۰۵
هزینه‌های مالی -۳,۰۸۵ -۲,۰۴۵ ۵۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی ۰ ۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات ۹۹,۸۱۲ ۳۱,۶۵۲ ۲۱۵
مالیات بر درآمد ۰ ۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم ۹۹,۸۱۲ ۳۱,۶۵۲ ۲۱۵
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی ۰ ۰
سود (زیان) خالص ۹۹,۸۱۲ ۳۱,۶۵۲ ۲۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی ۳۸۴ ۳۳۷ ۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی -۱۱ -۲۰ -۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده ۰ ۰
سود (زیان) پایه هر سهم ۳۷۳ ۳۱۷ ۱۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی ۰ ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی ۰ ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده ۰ ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص ۹۹,۸۱۲ ۳۱,۶۵۲ ۲۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۴۷,۲۴۷ ۱۳۷,۱۷۸ -۶۶
تعدیلات سنواتی ۰ ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده ۴۷,۲۴۷ ۱۳۷,۱۷۸ -۶۶
سود سهام‌ مصوب -۴۰,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۶۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته ۷,۲۴۷ ۱۷,۱۷۸ -۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰
سود قابل تخصیص ۱۰۷,۰۵۹ ۴۸,۸۳۰ ۱۱۹
انتقال به اندوخته‌ قانوني‌ ۰ -۱,۵۸۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰
سود (زیان) انباشته‌ پايان‌ دوره ۱۰۷,۰۵۹ ۴۷,۲۴۷ ۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال ۱۶۶ ۷۹ ۱۱۰
سرمایه ۶۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۰

NAV شرکت

خالص ارزش دارایی ها شرکت سرمایه گذاری آوانوین برابر با ۱٫۶۱۱٫۹۱۰ میلیون ریال می باشد:

 

عرضه اولیه شرکت در فرابورس

در تاریخ اول آبان ۱۳۹۸ تعداد ۱۵۰ میلیون سهم معادل ۲۵% سهام شرکت در بازار فرابورس عرضه می شود. سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی ۲۵۰ سهم در رنج قیمتی ۲۱۰ تا ۲۱۶ تومان می باشد.