مجمع عمومی سغرب سال ۹۸

معرفی شرکت:

شرکت صنایع سیمان غرب(سهامی عام) در تاریخ ۷۸ مرداد ماه ۱۳۵۳در ادارة ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمانشاه به ثبت رسید.

فعالیت اصلی شرکت طبق مادة ۳ اساسنامه، ایجاد و بهره برداري ازکارخانجات سیمان و هر نـوع خرید وسائل و تأسیسات و مواد و ماشین آلالت مورد نیاز کارخانه و فروش انـواع محصولات آن و ایجاد صنایع وابسته بـه مصالح سـاختمانی خصوصا مربـوط بـه سـیمان و هـر نـوع فعالیـت مجـاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهاي دیگر میباشد.

بـه موجب پروانه بهره برداری شمارة ۱۲۱۳۹۹مـورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ کـه توسـط ادارة کـل صـنایع و معادن کرمانشاه صادر شده، بهره برداري از کارخانـه شـرکت بـا ظرفیـت ۶۰۰۰۰۰ تـن سـیمان دراسفند ماه ۱۳۵۶ آغاز شده و پروژه افزایش ظرفیت (از۲۰۰۰تـن بـه ۴۰۰۰تـن در روز ) در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ افتتاح رسمی گردیده و در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ پروانه بهره برداري بـه شماره ۲۷۹۷۶/۱۲به مقـدار ۱۲۰۰۰۰۰ تـن سـیمان سالانه توسـط سـازمان صـنایع و معـادن کرمانشاه صادر گردیده است.

 

سرمایه و ترکیب سهامداران:

 

نمودار روند افزایش سرمایه (مصوب مجمع)
ترکیب سهامداران:

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

۱)ریسک نوسانات بهره :
نرخ سود و تغییرات آن مستقیما باعث تغییرات در هزینه هاي مالی نهایتا تغییرات در سود آوري شرکت می گردد و ضمن اینکه شرایط اقتصادي حاضر اغلب شرکتها و بنگاه هاي اقتصادي با مشکل تامین اعتبار از منابع ارزان رو به رو هستند و نرخ سود می تواند تاثیر عمده اي بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد .

۲)ریسک مربوط به تغییرمقررات و آیین نامه‌های دولتی و بین المللی :
تغییر در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی منجر به تهدید فعالیت شرکتهاي ایرانی و اختلال در جریان کسب و کار و تجار می شود.

۳)ریسک کاهش قیمت محصولات :
با توجه به اینکه وضعیت عرضه و تقاضا و کشش بازار و هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش هزینه‌ها در تعیین قیمت موثر است لذا شرکت با ریسک ناشی از ثابت ماندن قیمت کالا مواجه می باشد.

۴)ریسک تجاری :
با توجه به وضعیت مصرف سیمان در کشور، با توجه به اصل عرضه و تقاضا که تعیین کننده عمده تولید و فروش محصول است، چنین مشخص است که شرکت داراي ریسک تجاري است که این مورد با توجه به راه اندازي و افزایش ظرفیت شرکت‌هاي تولید سیمان در منطقه و کاهش مصرف سیمان ناشی از رکورد شرکت می‌بایستی جهت کاهش ریسک تجاري تصمیماتی را اتخاذ و در راس برنامه هاي آینده خود قرار دهد.

۵)ریسک کیفیت :
شرکت همواره در ارتقاء سطح کیفی محصولات خود تلاش و کوشش نموده و خوشبختانه محصولات شرکت از نظر کیفیت و به لحاظ مشخصا استاندارد برتر می‌باشد و این امر از طریق تمهیدات آزمایشگاهی مجهز و واحد تضمین کیفیت و کنترل کیفیت صورت پذیرفته است.

۶)ریسک نقدینگی :
کاهش پیش فروش محصولات که عاملی در جهت حفظ نقدینگی شرکت‌هاي سیمانی است از طرف دیگر تقسیم عمده سود تخصیص یافته، عواملی هستند که نقدینگی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داداند که با توجه به شرایط حاکم می‌بایست مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

۷)ریسک نوسانات نرخ ارز :
شرکت هیچگونه بدهی ارزي به بانکها و موسسات ندارد به همین دلیل از این زاویه ریسکی متوجه شرکت نمی باشد اما قطعا” در خرید قطعات و ماشین آلات مورد لزوم نوسانا نرخ ارز به صورت مستقیم و غیر مستقیم براي اینگونه معاملات تاثیر گذار خواهد بود.

۸)ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی :
با در نظر گرفتن اینکه صنعت سیمان جزء صنایع، با مصرف انرژي قابل توجه می باشد با اجراي طرح هدفمندي یارانه ها شاهد افزایش بهاي حامل‌هاي انرژي از یک طرف و رشد سایر نهاده هاي تولیدي و افزایش هزینه حمل و نقل محصولات گردیده است.

نتایج عملکرد شرکت :

 

 

 

درآمدهای عملیاتی:

 

 

اهم نکات مجمع :
• شرکت در حال حاضر با مشکل ممنوعیت صادرات سیمان فله ای رو به رو است . و از دو هفته گذشته به مشکل ممنوعیت صادرات سیمان کیسه ای نیز برخورده است.
ظرفیت انبار های کلینگر نسبت به ۱۰۱۱هزار تنی کلینگر سال ۹۶ بسیار پایین بوده بنابر این تولید به ۸۳۰ هزار تن کاهش داده شده. (به دلیل بارندگی و افت کیفیت کلینگر )
• تولید سیمان از ۸۲۰ هزار تن در سال ۹۶ به ۹۱۰ هزار تن در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است.
• افزایش مصرف انرژی در سال ۹۷ ناشی از افزایش کیفیت سیمان تولیدی بوده است.
• از جمله مشکلات فنی شرکت در سال ۹۷می توان به کمبود قطعات مصرفی، قطعی گاز مصرفی در فصل زمستان اشاره کرد. در حال حاضر قطعات تامین شده است.
• با توجه به اشباع بازار عراق، ممکن است در سال ۹۸ مقدار صادرات شرکت کاهش یابد. همچنین برنامه‌ی شرکت برای صادرات به سوریه فعلا کنسل شده است.
• هزینه حمل و نقل به عهده خریدار است اما به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل و قبول نکردن کامیون ها برای حمل سیمان با مشکل مواجه هستند. در حال حاضر راه جایگزینی برای صادرات سیمان کیسه ای و فله ای به کشور های دیگر وجود ندارد.

در پایان به ازای هر سهم ۶۳۵ ریال تقسیم شد.

مجمع عمومی فرآور سال ۹۸

معرفی
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در سال ۱۳۷۰ با سرمایه ۵ میلیون ریال، به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. این شرکت در سال ۱۳۷۹ به سهامی عام تبدیل گردید و در سال ۱۳۸۱ وارد بورس شد. مرکز اصلی شرکت شهرستان زنجان می‌باشد. شرکت فرآور از جمله شرکت های فرعی شرکت توسعه معادن روی ایران می‌باشد.
موضوع فعالیت شرکت، فرآوری انواع کانی ها، بهره برداری از معادن و تاسیس کارخانه مربوطه و انجام کلیه امور بازرگانی مرتبط می‌باشد. اهم فعالیت شرکت در ارتباط با تولید شمش و ورق روی و تولید سولفات روی می‌باشد. ظرفیت تولید شمش و ورق روی با درصد خلوص ۹۹٫۹۶ درصد در سه شیفت کاری ۱۸ هزار تن ( با خاک پر عیار ) و ظرفیت تولید سولفات سدیم روی در یک شیفت کاری معادل ۶ هزار تن در سال می‌باشد.

ترکیب سهامداران و روند افزایش سرمایه شرکت

 

 

 

روند تولید و فروش محصولات

 

*علت کاهش مقدار تولید و فروش شمش روی به علت محدودیت های ممکن در صادرات و واردات بوده است. با توجه به اینکه بخشی از ماده اولیه مصرفی از طریق واردات تامین می شود، با کاهش واردات خاک، شرکت تولید کمتری داشته است.

 

 

*ظرفیت عملی تولید برای ۱۸ هزار تن شمش روی با مصرف مواد اولیه اصلی با عیار ۲۸% می‌باشد. کاهش ۴۰% تولید واقعی نسبت به ظرفیت عملی ناشی از مصرف مواد اولیه با عیار میانگین ۱۸% و ضایعات تولیدی ( کیک لیچ ) در طی سال مالی مورد گزارش می‌باشد.
*به دلیل شرایط بوجود آمده در سال ۱۳۹۷ شرکت نتوانست بخشی از شمش روی تولیدی خود را به مشتریان تحویل نماید و مقرر گردیده در اوایل سال ۱۳۹۸ بخش عمده‌ای از شمش روی فروش نرفته خود را به مشتریان تحویل نماید.

 

*علیرغم کاهش ۲۷% در مقدار فروش سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، به علت افزایش ۹۸% در نرخ فروش شمش روی، درآمد عملیاتی نسبت به سال قبل ۴۴% رشد را تجربه کرده است.

نکات مهم مجمع
*مواد اولیه برای تولید شمش روی، خاک معدنی روی می‌باشد. فروشندگان اصلی خاک معدنی روی، شرکت‌های تهیه و تولید مواد معدنی ایران و کالسیمین هستند. بخشی از این خاک معدنی وارداتی بوده که از کشور ترکیه تامین می‌شود.
*مواد اصلی کمکی برای تولید شمش روی شامل؛ اسید سولفوریک، پودر روی، پرمنگنات پتاسیم و کربنات استرانسیوم می‌باشد.
*در سال ۹۶ سهم ماده معدنی از کل خوراک مصرفی ۴۹% بوده است که این میزان در سال ۹۷، به ۴۴% رسیده است. از طرفی سهم پسماند خاک از ۵۱% به ۵۶% افزایش یافته است در حالی‌که عیار متوسط پسماند در سال ۹۶، ۳٫۹۶% و در سال ۹۷ به ۳٫۳۹% رسیده است.
*ظرفیت نصب شده کارخانجات روی در کشور ۴۸۰ هزار تن می‌باشد. ماکسیسم تولید کشور بین ۱۸۰-۲۰۰ هزار تن بوده است. این به معنی ۵۰% ظرفیت تولید در کشور می‌باشد. این ظرفیت زمانی تکمیل می‌شود که مشکل تامین مواد برطرف شود.
*بزرگترین معدن کشور، معدن انگوران می‌باشد. به طور متوسط سالیانه ۷۰۰-۷۵۰ هزار تن برداشت از معدن با عیار ۱۳% صورت می‌گیرد. از این میزان استخراج ۴۲۰ هزار تن ماده معدنی کم عیار با عیار ۴-۸٫۵% و ۳۰۰ هزار تن باقی مانده عیاری بین ۲۲-۲۳% دارند. سالیانه به طور میانگین ۷۵ هزار تن محتوای فلزی از این معدن بدست می‌آید.
*امسال برای اولین این شرکت شمش سرب فروخته است. طی این فرآیند شرکت خاک را دریافت کرده است سپس کنسانتره سرب را جدا کرده و آن را به شرکت ملی سرب و روی تحویل داده تا آن را به شمش تبدیل کند.
*در سال جاری شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۵۰% را در برنامه های خود دارد. تصمیم گیری قطعی این افزایش سرمایه هنوز صورت نگرفته است.
*به گفته مدیران شرکت، به علت پیش‌بینی نرخ فروش صادراتی بالاتر روی در ماه‌های آینده، شرکت در حال حاضر تمایلی به صادرات ندارد.
*علت پایین بودن نرخ فروش صادراتی نسبت به نرخ فروش داخلی، تهاتر آن با خرید خاک مورد نیاز شرکت بوده است. تا زمانی که این تهاتر صورت بگیرد نرخ فروش صادراتی پایین تر از نرخ فروش داخلی خواهد بود.
*مانده ارزی پایان سال ۹۶، یک میلیون و دویست هزار دلار و در پایان سال ۹۷، این مبلغ به دو میلیون و پانصد هزار تن رسیده است که از این بابت شرکت سود تسعیر ارز شناسایی نکرده است. به گفته مدیران شرکت ، به علت مالیات ۲۵% سود تسعیر ارز شناسایی نشده است.
*بنا به گفته مدیران شرکت امسال اورهال نخواهد داشت.
*به گفته مدیر عامل شرکت نرخ TC در ۱۵ هزار تومان بهای تمام شده، بین ۸-۸٫۵ هزار تومان می‌باشد.
*شرکت متعهد به ارائه ۷۰۰ تن شمش به بورس کالا بود که طی این دو ماه عرضه کرده است. در حال حاضر شرکت می‌تواند تا ۳ هزار تن صادرات را انجام دهد. ( نسبت ۷۰۰ به ۳۰۰۰ )
*افق شرکت برای سال آینده تولید ۸۵۰۰ تن می‌باشد.

نکات مهم گزارش حسابرس و بازرس قانونی
*بخشی از زمین های شرکت مشتمل بر زمین های خطوط انتقال آب در مجاور کارخانه و زمین محل احداث منازل مسکونی، بر حسب مورد فاقد مالکیت رسمی بوده و یا انتقال رسمی مالکیت آن‌ها به نام شرکت صورت نگرفته است. بخشی بخاطر معارضین محلی و بخشی مربوط به شرکت کالسیمین می‌باشد. قسمت سخت که ارتباط با معارضین محلی بود برطرف شده است و سند صادر گردیده است. از طرفی مذاکره با شرکت کالسیمین در جریان است. زمین های مذکور کاملا در تملک شرکت می‌باشد اما در نقل و انتقال سهام مشکلاتی وجود دارد.
*طی سال مالی مورد گزارش به دلیل عدم دسترسی به مقادیر موا معدنی مورد نیاز، شرکت مبادرت به مصرف ضایعات تولیدی ( انواع کیک ) در فرآیند تولید نموده است. موجودی ضایعات در تاریخ ترازنامه به میزان حدود ۱ میلیون تن برآورد گردیده است که در سنوات آتی در صورت عدم دسترسی به خاک مورد نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این میزان ضایعات از ابتدای تولیدات شرکت می‌باشد. لازم به ذکر است که عیار این ضایعات بین ۳-۴ درصد می‌باشد. از این ۱ میلیون تن خاک، ۳۰% به علت رطوبت از بین می‌رود. مابقی با عیار ۷۰% و ضریب استحصال ۶۰% می‌تواند به شمش تبدیل شود.

سرانجام به ازای هر سهم، ۱۰۰ تومان سود تقسیم شد.

مجمع عمومی بکهنوج سال ۹۸

معرفی
شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج در سال ۱۳۸۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در سال ۱۳۹۴ به سهامی عام تبدیل گردید. این شرکت هم اکنون مالک نیروگاه ۷۵ مگاواتی گازی کهنوج و نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد می‌باشد. فاز اول نیروگاه شوباد شامل یک بلوک سیکل ترکیبی ( دو واحد گازی و یک واحد بخار ) به ظرفیت اسمی ۴۸۴ مگاوات، در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسیده است.

ترکیب سهامداران و تغییرات سرمایه شرکت

 

 

 

روند تولید و فروش برق نیروگاه‌های شرکت

 

 

 

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۱-ریسک نوسانات نرخ بهره: به دلیل ثابت بودن نرخ بهره وام دریافتی از بانک صنعت و معدن، این ریسک در شرکت وجود ندارد. ولیکن با توجه به ارزی بودن تسهیلات دریافتی مبالغ آن‌ها دارای نوسان می‌باشد.
۲-ریسک کیفیت محصولات: این ریسک در صنعت برق وجود ندارد.
۳- ریسک نوسانات نرخ ارز: تعدیل نرخ فروش در قرارداد ECA بر اساس دو عامل نرخ ارز و نرخ شاخص خرده فروشی CPI، با ضریب ۵۰% برای هر یک انجام می‌شود. از طرفی به علت ساخت نیروگاه با استفاده از تسهیلات ارزی، نوسانات نرخ ارز تاثیر جدی بر عملیات شرکت دارد.
۴- ریسک قیمت نهاده های تولید: تامین سوخت نیروگاه در طول مدت قرارداد فروش ECA توسط وزارت نیرو تضمین گردیده است.
۵- ریسک کاهش قیمت محصولات: کاهش نرخ خرید برق در بازار برق کشور نیز با توجه به عدم افزایش نرخ خرید طی چند سال اخیر و در حالی که همگی انتظار افزایش آن را دارند دور از ذهن به نظر می‌رسد.
۶- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات داخلی: عمده تجهیزات ساخت داخل می‌باشند. لذا تغییرات عوامل بین المللی تاثیری در تامین قطعات ندارد.

طرح‌های توسعه شرکت:
در صورت توجیه پذیر بودن طرح به لحاظ اقتصادی، پیگیری اجرای فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد با استفاده از تاسیسات و تجهیزات دارای تکنولوژی مناسب و راندمان بهینه و با ظرفیت تقریبی ۵۰۰ مگاوات در دستور کار خواهد بود.
انجام مذاکرات اولیه جهت تامین مالی پروژه با بانک های داخلی، بانک صنعت و معدن آمادگی خود را به منظور تامین مالی فاز دوم مشروط بر تحقق بخشی از مایلستون های فاز اول اعلام نموده است.

نکات مهم مجمع
*در پایان سال ۱۳۹۷ قرار خرید تضمینی ( ECA ) به پایان رسیده است. اما شرکت در گزارش ۶ ماهه کدال اشاره ای به آن نکرده است. نرخ خرید تضمینی برق ۱۱۵KW/H و نرخ برق در بازار به طور متوسط ۵۰ KW/H می‌باشد.
*ضریب آمادگی نیروگاه شوآباد حدودا ۹۵% و ضریب آمادگی نیروگاه کهنوج حدودا ۹۱% می‌باشد. ( ضریب آمادگی= ( قدرت قابل تولبد/قدرت عملی)*۱۰۰ )
*ظرفیت نصب شده شرکت ۴۸۴ مگاوات می‌باشد که با ظرفیت بهره برداری متفاوت است. دو متغییر درجه حرارت و ارتفاع توربین، عملکرد توربین های گازی برای تولید برق را تحت تاثیر قرار می‌دهند. درجه حرارت در حالت استاندارد ۱۵ درجه می‌باشد. هرچه درجه حرارت بالاتر برود عملکرد توربین افت پیدا می‌کند. درجه حرارت پایین تر از ۱۵ درجه نیز تا جای مشخصی عملکرد توربین را بهبود داده و سپس ثابت می‌ماند. ارتفاع استاندارد نسبت به سطح دریا شناخته می‌شود. نیروگاه کهنوج در ارتفاع ۶۲۰ متری از سطح دریا قرار دارد. هر ۱۰۰ متر حدود ۱% قدرت تولید برق را کاهش می‌دهد.
*به ازای هر کیلووات ساعت تولید برق، ۲۵ صدم مترمکعب سوخت نیاز است. قیمت سوخت به ازای به هر مترمکعب ۵ تومان می‌باشد. ( قیمت سوخت برای همه نیروگاه های کشور بر مبنای همین نرخ می‌باشد )
*تولید شرکت کهنوج حدود ۳ میلیارد کیلووات ساعت انرژی است که ۱ درصد تولید برق کشور می‌باشد.
*شرکت دارای قرارداد فروش تضمینی برق برای فاز دوم نیروگاه شوآباد با شرکت توانیر می‌باشد که بابت آن پیش دریافت به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان دریافت و صرف احداث مشترکات دو فاز نموده است.
*نرخ برق در سال های ۹۶ و ۹۷، حدود ۷۰-۷۵ KW/H می‌باشد. علت عدم افزایش نرخ فروش برق، متناسب با نرخ تعدیلی ارز و شاخص CPI ، خارج شدن دو نیروگاه گازی از قرارداد ECA و وارد شدن به بازار خرید و فروش برق، می‌باشد. لازم به ذکر است که نرخ برق در بازار، حدود ۴ سال است که ثابت می‌باشد.
*تسهیلات ارزی شرکت حدود ۲۳۰ میلیون یورو می‌باشد. این وام مربوط به سال ۹۱ بوده که اولین برداشت سال ۹۲ صورت گرفته است. باز پرداخت این وام شش ساله و تاکنون فقط ۱۰ میلیون یورو آن پرداخت شده است. لازم به ذکر است که این تسهیلات قرار بود بر مبنای نرخ مبادله ای پرداخت شود اما اکنون با جهش نرخ ارز و نرخ کنونی برق، شرکت قادر به پرداخت تعهدات خود نمی‌باشد.

* به گفته مدیران شرکت، ۳ راه برای برون رفت از این مشکل که مربوط به کل صنعت نیروگاه می‌باشد وجود دارد:
۱- ریالی کردن وام در زمان گشایش و گرفتن بهره بر روی آن
۲-افزایش دوره ECA فروش برق شرکت
۳-افزایش نرخ برق بازار از ۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت به ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت
هیچکدام از پیشنهادات بالا به نتیجه خاصی نرسیده است.
*بنابر گفته نماینده شرکت آرین مهتاب گستر، با توجه به شرایط فعلی هلدینگ برق هیچ تمایلی به سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه ندارد.
نکات مهم گزارش حسابرس و بازرس قانونی
*در قرارداد فروش برق تضمینی برای تعدیل نرخ برق، شرکت از نرخ دلار مبادله ای استفاده میکرد. در زمان جهش نرخ ارز با رایزنی های انجام شده، قرار شد نرخ تعدیلی، نرخ سامانه ETS منظور شود. اما چون سامانه ETS هنوز در دسترس قرار نگرفته بود مبنای محاسبه، نرخ نیما قرار گرفت و صورتحسابی بر مبنای تفاوت این نرخ با نرخ قبلی به شرکت مادر تخصصی تولید برق صادر شد. مبلغ خود صورتحساب ۴۳ میلیارد تومان می‌باشد که با خسارت تاخیر پرداخت ( ۲۴ میلیارد تومان ) و صورت حساب های نیروگاه های گازی خارج شده از قرارداد ECA جمعا مبلغ ۹۷ میلیارد تومان طلب شرکت می‌باشد.
*شرکت تا پایان سال مورد گزارش، بابت اقساط سررسید شده تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن، مبلغ ۸۴ میلیون یورو ( ۸۹۷ میلیارد تومان ) وجهی پرداخت ننموده است. بر اساس تاییدیه واصله از بانک مذکور، شرکت علاوه بر اقساط ذکر شده، مبلغ ۸ میلیون یورو ( ۸۹ میلیارد تومان ) نیز بابت خسارت معوق به بانک بدهکار می‌باشد که در این خصوص ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است. بنابر گفته حسابرس، در صورت منظور شدن ذخیره، ۱۹ میلیارد تومان از سود انباشته نیز کاهش می‌یافت!
*در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱۶۷۵ میلیارد تومان جهت تسعیر مانده تسهیلات ارزی دریافتی ( بابت ساخت نیروگاه ) به بهای تمام شده دارایی های ثابت منظور شده است. که از این بابت هزینه استهلاک در سال آینده ( استهلاک ۲۵ سال ) بالغ بر ۱۲۰-۱۳۰ میلیارد تومان خواهد بود. هزینه استهلاک در سال ۹۶ حدود ۸۰ میلیارد تومان بوده است.

سرانجام ۱۲۰ تومان به ازای هر سهم تقسیم گردید.

 

مجمع عمومی ارفع سال ۹۸

معرفی:
شرکت آهن و فولاد ارفع در سال ۱۳۸۳ به صورت سهامی خاص تاسیس و در سال ۱۳۹۲ به سهامی عام تبدیل شد. موضوع فعالیت اصلی شرکت ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی با روش احیای مستقیم، انجام عملیات فولادسازی با روش های مختلف ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد می‌باشد.
به موجب پروانه بهره‌برداری در سال ۱۳۹۱، بهره‌برداری از واحد احیا مستقیم کارخانه شرکت با ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در این تاریخ آغاز شده است. در سال ۱۳۹۲ نیز مجوز بهره‌برداری از واحد فولاد سازی، با ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن شمش فولادی صادر شد.
بدلیل وجود ذخائر گاز به عنوان عامل اصلی تامین انرژي مورد نیاز فرایند احیاء مستقیم، آهن اسفنجی در چند کشور محدود تولید می‌شود. در کشور ایران نیز بدلیل وجود ذخایر عظیم گاز، تولید آهن اسفنجی با استفاده از گاز طبیعی انجام می‌گردد.
آهن اسفنجی در این شرکت نیز با استفاده از گاز طبیعی و به روش میدرکس تولید می‌گردد. آهن اسفنجی تولیدي در واحد احیاي مستقیم ارفع تماماً در فرآیند تولید شمش استفاده شده و مازادي جهت ارائه به بازار وجود ندارد.

سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت:

 

 

 

 

آمار تولید و فروش شرکت:

 

 

 

نکات مهم مجمع
*با همکاری‌های صورت گرفته با دولت، در سال گذشته قسمتی از بدهی ارزی شرکت ریالی و با نرخ یورو ۲۷۰۰ تومانی تسویه شد. ۱۸ میلیون یورو از بدهی ارزی ریالی نشده است و دلیل اصلی افزایش هزینه‌های غیر عملیاتی، تسعیر ارز ناشی از این بدهی ارزی بوده که با نرخ ۱۱۰۰۰ تومان منعکس شده است.
*شرکت تولید ۸۸۰ هزار تن شمش فولادی را در سال ۹۸ پیش بینی می‌کند. که این میزان ۱۰% بالاتر از ظرفیت اسمی شرکت می‌باشد.
*از جمله طرح‌های توسعه شرکت تولید واحد آهن اسفنجی به میزان ۱٫۲ میلیون تن با هزینه پیش بینی شده ۲۶ میلیون یورو و تولید شمش فولاد به میزان ۱٫۰۵۰ تن با هزینه پیش بینی شده ۹ میلیون یورو می‌باشد. شرکت پیش بینی می‌کند این طرح تا دو سال آینده به نتیجه برسد. در حال حاضر این طرح در فاز مهندسی و فاز خرید قرار دارد.
*شرکت در سال ۹۷ الکترود گرافیتی لازم را خریداری کرده است و در سال ۹۸ مشکل موجودی نخواهد داشت. نرخ خرید الکترود گرافیتی شرکت بین ۱۳-۲۰ هزار یورو بوده است. لازم به ذکر است که نرخ مصرف الکترود به ازای هر تن شمش فولاد ۲ کیلوگرم می‌باشد.
*نرخ گندله طبق آخرین اظهار نظر شرکت ۲۳٫۵% نرخ فخوز می‌باشد. هزینه حمل نیز بر اساس ۵۰% هزینه حمل گندله به فولاد مبارکه محاسبه می‌گردد.
*فروش صادراتی حدود ۵۰ دلار کمتر از نرخ cis می‌باشد.
*شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰% را در سال ۹۸ در نظر دارد.

سرانجام شرکت به ازای هر سهم ۱۰۰ تومان سود تقسیم کرد.

مجمع شاملا سال ۹۸

شرکت معدنی املاح ایران در سال ۱۳۶۳ با سرمایه ده میلیون ریال تاسیس و به ثبت رسیده است. موضوع فعاليت شركت اكتشاف، استخراج و فرآوري املاح مختلف معدني بالاخص سولفات سديم مي‌باشد. در سال۱۳۶۴ با واگذاري ٥١% سهام شركت به نام شركت خدمات توسعه معادن ايران وابسته به وزارت معادن و فلزات سابق فعاليت شركت آغاز گرديد.
این شرکت فعالیت اولیه خود را با تولید املاح سطح الارضی در استان سمنان شروع کرده و توانسته است اولین کارخانه تولید سولفات سدیم ( با ظرفیت ۶۰ هزار تن در سال ) را در شهر گرمسار احداث کند.
با کشف معدن میقان کارخانه بعدی در شهرستان اراک در سال ۱۳۷۹ بهره برداری آن شروع شده است و در سال ۱۳۸۴ طرح توسعه آن اجرا شده است. منطقه میقان بزرگترین ذخیره شناخته شده سولفات سدیم کشور میباشد. وسعت آن بیش از ۱۰۰ کیلومتر مربع می‌باشد که ۸ کیلومتر مربع از آن منطقه در اختیار شرکت املاح ایران می‌باشد. این کارخانه مهم ترین کارخانه تولید سولفات سدیم کشور محسوب می‌شود. بیش از دو سوم سولفات سدیم کشور از این محل تولید می‌شود. در سال گذشته شرکت ۱۸۵ هزار تن سولفات سدیم و ۸۰ هزار تن نمک هیرومیل تولید کرده است.
عیار داخلی محصولات سدیم سولفات ۹۹٫۵% درصد بود که نسبت به ماده مشابه وارداتی عیار بالاتری دارد. قیمت سولفات سدیم CFR بندر عباس ۱۴۵ دلار بوده و هزینه حمل هر تن تا کارخانه بین ۱۸۰۰ – ۲۲۰۰ تومان می‌باشد.

سهامداران:

پودر سولفات سدیم در صنایعی نظیر تولید پودرهای شوینده، تولید شیشه جام، دارو سازی، تولید کاغذ، صنایع نظامی و خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گیرد. نزدیک به ۴۰ درصد ماده اولیه محصولات شوینده مربوط به سولفات سدیم می‌باشد. حدود ۱۵ کارخانه تولید پودر شوینده و ۸ کارخانه تولید شیشه در کشور از تولیدات این کارخانه استفاده می‌کنند.

نکات مهم مجمع :
*برنامه افزایش سرمایه شرکت تقریبا نهایی شده است. تا دو ماه دیگر مجمع این افزایش سرمایه برگزار خواهد شد. میزان افزایش سرمایه بالغ بر ۱۰۰% خواهد بود.
* در حال حاضر تمرکز اصلی شرکت بر روی توسعه معادن می‌باشد. بیش از ۲۴ حوزه معدنی و اکتشافی به نام شرکت ثبت شده است. مجوز اکتشاف ۸ محدوده اکتشافی صادر شده است.
* حدود ۳ سال است که در فصول گرم سال و مشکلات برق موجود تولیدات شرکت با اخلال مواجه شده است. به همین منظور دو دستگاه دیزل ژنراتور ۲ مگاواتی خریداری گردیده است.
*ذخیره ماده معدی میقان ۳۰ میلیون تن می‌باشد. ذخیره ماده معدنی معدن گرماب از ۵۵ هزار تن به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسیده است. با این اکتشاف انجام شده این معدن تا ۵ سال ماده اولیه لازم را تولید خواهد کرد.
* فرایند استخراج و برداشت ماده اولیه معدن میقان اراک از خرداد تا مهر صورت می‌گیرد. فاصله معدن تا کارخانه ۸ کیلومتر می‌باشد. از ابتدای مهر تا اسفند نیز استخراج از معدن گرمسار شروع می‌شود که فاصله بیشتری تا کارخانه دارد. همچنین مقداری از ماده اولیه از اراک تا گرمسار حمل می‌شود. به همین خاطر هزینه حمل و نقل و بهای تمام شده در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد.
*شرکت سالیانه ۱ میلیون تن ماده اولیه و محصول جا یه جا می‌کند. ریسک مسائل مربوط به حمل و نقل بر روی فعالیت شرکت تاثیر جدی میگذارد.
* هر ساله پس از برداشت ماده اولیه از معدن میقان، باطله موجود در کنار کارخانه دپو می‌شود. به علت مسائل محیط زیستی، شرکت باید این مواد باطله را به معدن بازگرداند. با خرید پمپ انتقال گل باطله (که امسال نصب خواهد شد)، این مواد به معدن بازگردانده خواهد شد. در سال گذشته ۱ میلیون تن باطله به وسیله کامیون به معدن بازگشته است.
* در سال ۹۷ در حوزه بازرگانی ۲۸ هزار تن صادرات نمک به کشورهای عراق، ارمنستان، افغانستان، امارات و ترکمنستان انجام شده است. از طرفی با فعالیت های بازاریابی شرکت فروش فله ای نمک، به فروش با بسته بندی ریز با ارزش افزوده بیشتر تبدیل شده است.
* در سال گذشته مصرف آب مجتمع های تولیدی به خصوص کارخانه گرمسار کاهش چشمگیری داشته است. مصرف آب به ازای هر تن تولید ۱۵ متر مکعب بوده که با اقدامات انجام شده به ۶٫۵ متر مکعب در هر تن کاهش یافته است.
* در سال جاری ۱۷۰ هزار تن ماده اولیه از معادن گرماب و میقان دپو شده است که سطح ریسک شرکت را در جایگاه معقولی قرار داده است.

طرح تولید سولفات پتاسیم:
*آخرین طرحی که در دستور کار شرکت قرار دارد مربوط به ساخت کارخانه تولید سولفات پتاسیم با ظرفیت اسمی۴۰ هزار تن تا سال ۱۳۹۹ می‌باشد.
* در سال حدود ۱۰۰-۲۰۰ هزار تن سولفات پتاسیم وارد کشور می‌شود. تولید داخلی این محصول ۶۰ هزار تن در سال می‌باشد. این محصول جزو معدود کالاهایی است که توسط وزارت جهاد و کشاورزی به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. طرح تولید این محصول از اواخر بهار ۹۷ در جریان بود که به علت مشکلات در حوزه ارز و ثبت سفارش، متوقف گردید.
*پیش بینی می‌شود مواد اولیه طرح توسعه سولفات پتاسیم ۱۰۰% وراداتی باشد و از کشور های اردن یا ازبکستان تامین شود. شرکت تهیه تولید ماده معدنی در ایران توانایی تامین مواد اولیه سولفات پتاسیم به میزان ظرفیت لازم را ندارد.

-سرمایه گذاری ۱۳۰۰ میلیارد ریالی طرح
-تامین مالی ۶۰۰ میلیارد ریالی از محل بدهی با نرخ ترجیحی ۱۶%
-نرخ بازده داخلی بیش از ۳۲%
-قابلیت تولید سدیم با ماده اولیه نمک طعام در فرآیند تولیدی طرح
*پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری، درصد پیشرفت طرح ۸۰% باشد.
* بنا‌بر گفته مدیر عامل صدر تامین هنوز تصمیم گیری نهایی برای شروع طرح انجام نشده است.
* از دیگر برنامه های شرکت طرح توسعه ۱۰۰ هزار تنی سولفات سدیم اراک می‌باشد. موانع احداث این طرح توسعه رفع شده است.
* سیاست توزیع و فروش شرکت در سال آینده به گونه ای خواهد بود که سولفات سدیم تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کند.
*حدود ۶۰% فروش سولفات سدیم به شرکت های شوینده با نرخ سهمیه می‌باشد. نرخ سهمیه سولفات سدیم به ازای کیلو ۱۰۵۰ تومن و نرخ غیر سهمیه ۱۷۲۰ تومن به ازای هر کیلو می‌باشد. به علت افزایش نرخ شرکت های شوینده، شرکت در حال مذاکره برای حذف نرخ سهمیه برای این شرکت ها می‌باشد. هنوز نتیجه مشخصی در این خصوص اتخاذ نشده است.
*به گفته مدیران شرکت افزایش نرخ ۳ ماه آخر سال ۹۷ تاثیر جدی خود را در صورت های مالی سال ۹۸ خواهد گذاشت.
*هزینه بهره مالکانه در اختیار دولت می‌باشد . به گفته مدیران شرکت، امسال افزایشی در حقوق دولتی نخواهیم داشت.
*احتمال افزایش نرخ محصولات ممکن است. اما درصد افزایش مشخص نیست.

سرانجام با رای اکثریت سهامداران، ۴۴۰ تومان به ازای هر سهم تقسیم شد.

مجمع شوینده سال ۹۷

گزارش فعالیت هیات مدیره:
تاریخچه:
شرکت سهامی عام مدیریت شوینده توسعه بهشهر در سال ۱۳۸۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. این شرکت در سال ۱۳۹۶ به شرکت سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در حال حاضر این شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سهامی عام توسعه صنایع بهشهر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران واقع شده است.

موضوع فعالیت شرکت:
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل، کنترل آن واحد را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر در زمینه های زیر فعالیت کند:
*صنایع مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور*

سرمایه و ترکیب سهامداران:

 

 

 

جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن طی سال مالی ۹۷:
در حال حاضر تعداد ۲۲۰ واحد تولیدی در زمینه مواد شوینده در کشور فعال هستند و حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد تولید داخلی در این صنعت در اختیار ۱۵ واحد صنعتی بزرگ است. بر اساس اطلاعات مالی سال ۱۳۹۶، این هلدینگ در گروه محصولات شیمیایی و بهداشتی رتبه اول و در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ ایر ان رتبه ۱۲۴ را از نظر مبلغ فروش کسب کرده است.

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:
۱-ریسک تغییرات نرخ بهره:
-افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها در شرکت اصلی
-افزایش هزینه مالی شرکت های فرعی زیر مجموعه و به تبع آن کاهش قدرت نقدینگی و سود قابل تقسیم

۲-ریسک سهم بازار:
-حضور رقبای داخلی و خارجی قدرتمند با برندهای شناخته شده و فناوری جدید

۳-ریسک نوسانات نرخ ارز:
-حدود ۴۰% مواد اولیه و ادوات بسته بندی مورد نیاز تولید محصولات شرکت های گروه از طریق واردات تامین می‌شود و قیمت برخی از مواد اولیه و ادوات بسته بندی که در داخل کشور تامین می‌شود با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد. افزایش بهای تمام شده تولید در صنایعی نظیر صنعت شوینده و بهداشتی در گذشته از طریق اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات توسط سازمان حمایت از مصرف کننده برای شرکت های این صنایع جبران گردیده است، اما بدیهی است که کاهش قدرت خرید جامعه و کشش قیمتی محصولات گروه، بایستی در پیش بینی رویداد های آتی مورد توجه قرار گیرد.

۴-ریسک نقدینگی:
-عمده بهای عامل تولید محصولات شرکت های سرمایه پذیر، مواد اولیه و ادوات بسته بندی است. در عمده موارد دوره بازپرداخت بدهی‌ها کوتاه تر از دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها در شرکت های گروه است. بنابراین طولانی تر شدن دوره وصول مطالبات باعث افزایش ریسک نقدینگی در شرکت های سرمایه پذیر خواهد شد.

عملیات شرکت اصلی:

 

 

 

 

عملیات گروه:

 

 

 

 

نکات مهم دیگر گزارش فعالیت هیات مدیره:
-۲۳% تناژ فروش هلدینگ به صورت صادراتی می‌باشد.
– شرکت شوینده در زمینه صابون جایگاه اول بازار، در خمیر دندان جایگاه اول و دوم بازار، در پودرهای ماشینی و دستی جایگاه سوم و چهارم و در گروه مایع ظرفشویی جایگاه سوم و پنجم بازار را در اختیار دارد.
– ظرفیت عملی شرکت مروارید هامون ۱۷ هزار تن می‌باشد. ۹۰% فروش سالیانه این شرکت، صادرات به کشورهای افغانستان و پاکستان می‌باشد.
– شرکت آلی شیمی قم در زمینه تولید گلیسیرین و انواع اسید های چرب فعالیت دارد. ظرفیت عملی این شرکت ۱۰ هزار تن می‌باشد.
– شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر در زمینه تولید مواد بسته بندی مورد نیاز محصولات شیمیایی و آرایشی و بهداشتی می‌باشد. ظرفیت عملی این شرکت ۱۵۰ میلیون جعبه در سال می‌باشد.
-شرکت پاکسان ایروان در زمینه تولید محصولات شوینده در ارمنستان تاسیس شده است. ظرفیت اسمی این شرکت ۱۳۴۰۰ تن و ظرفیت عملی آن ۷۴۰۰ تن می‌باشد.

گزارش حسابرس مستقل:
– شرکت هلدینگ هیچ مشکل مالیاتی نداشته و معافیت مالیاتی تا سال ۹۶ قطعی شده است. اما برای شرکت های پاکسان و ساینا، اختلاف مالیات اظهار شده و تشخیصی حدود ۴۰ میلیارد تومان می‌باشد.
– مبلغ ۲۷٫۲ میلیارد تومان از کل ۹۴٫۱ میلیارد تومان مطالبات شرکت اصلی از شرکت های تابعه شامل مطالبات انتقالی از سال های قبل در ارتباط با سود سهام می‌باشد، که تا تاریخ این گزارش حدود ۹٫۶ میلیارد تومان آن تسویه شده است. به علت کمبود نقدینگی شرکت های برای تامین مواد اولیه که ناشی از نوسانات نرخ ارز، مشکلات گمرکی و بخش نامه های فراوان و متناقض دولت در سالی گذشته، این شرکت مجبور به تزریق نقدینگی به شرکت های زیر مجموعه خود بود. مجمع تکلیف کرد که تا دو ماه آینده جلسه ای برای پرداخت بدهی تشکیل و صورت جلسه ای تنظیم شود.
– عملیات شرکت پاکسان ایروان به علت زیان دهی و کمبود نقدینگی در سال های قبل متوقف بوده اما طی سال مالی مورد گزارش با حمایت مالی گروه و پرداخت حدود ۵۰ هزار دلار مجددا فعالیت آن آغاز شده است که فعالیت عملیاتی یک ساله آن مبلغ ۴۴۹۶۳ درام( ۶۵۰ میلیون تومان) زیان در پی داشته است. به همین خاطر شرکای هلدینگ حاضر به ادامه فعالیت نبوده و شرکت در حال حاضر ۳ راه پیش روی خود دارد:
۱- ادامه با شرکای قبلی که امکان پذیر نبوده
۲- فروش شرکت که تا به امروز سرمایه گذاری پیدا نشده است
۳- یکپارچه کردن سهام و خرید سهم الشرکه شرکا
یکی از موارد تاثیر گذار بر شرکت پاکسان ایروان این بود که مواد اولیه صادراتی از ایران، کد محصول دریافت می‌کرد و باعث هزینه گمرکی میشد. زمان زیادی صرف شد تا با صحبت های انجام شده مواد اولیه صادراتی کد مواد اولیه دریافت کنند. در سالی که گذشت این شرکت ۱۵۰ تن محصول تولید کرد که حتی به نقطه سر به سر هم نرسید. از نکات مثبت این شرکت داشتن فضایی به وسعت ۲۳ هزار متر مربع و سوله ای به متراژ ۴ هزار مترمربع می‌باشد.

پرسش و پاسخ:
– در سال آینده، همانند ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ شرکت های زیر مجموعه بر روی محصولات خود تخفیفی نخواهند داد.
– موجودی کالا در وضعیت مطلوبی قرار داد. در حال حاضر موجودی برای تولید محصولات تا شهریور ماه به طور کامل مهیا می‌باشد.
– از ابتدای اردیبشهت افزایش نرخ محصولات صورت خواهد گرفت که چیزی بین ۱۵-۲۰ درصد خواهد بود.
– نرخ مواد اولیه وارداتی شرکت های زیرمجموعه نیمایی می‌باشد. در سال ۱۳۹۷ این نرخ ۷۴۰۰ تعیین شد. در فروردین ماه ۸۵۰۰ بود و در از اردیبشهت ماه حدود ۱۱۲۰۰ خواهد بود.
– نرخ مواد اولیه داخلی شرکت های زیر مجموعه از شرکت هایی نظیر شیران بر اساس بورس کالا تعیین می‌شود.

در پایان به ازای هر سهم ۷۲ تومان تقسیم شد.

مجمع غمارک

,

تاریخچه:
شرکت مارگارین در سال ۱۳۳۲ تاسیس و به ثبت رسیده است. موضوع اصلي شركت عبارت است از احداث كارخانه روغنكشي و تصفيه و هيدروژناسيون روغن و مارگارين سازي و تهيه روغن سالاد ونيز تهيه خوراك دام و تأسيس كارخانه پنبه پاك كني وصابون سازي و صادرات و واردات و همچنين اقدام به هرگونه عمليات مجاز تجاري در حدود موضوع شركت كه طبق قوانين مملكتي مجاز شمرده شود.
روند بهره برداری و ظرفیت در طی سال های گذشته:
فعاليت شركت توليد روغن نباتي تصفيهشده با ظرفيت اوليه ۸ تن در سه شيفت بوده كه بهتدريج تا سال ۱۳۵۵ به ۲۰ تن در ۲۴ ساعت رسيد. در سال ۱۳۵۷ با راهاندازي اولين طرح توسعه به ظرفيت ۴۰ تن در شبانه روز دست يافت و ازآن پس با اجراي طرح هاي توسعه تدريجي قادر گرديد تا در سال ۱۳۶۷ ظرفيت توليد روغن بسته بندي شده را به ۱۰۰ تن در سه شيفت برساند و با ادامه اين روند و نيز تغييرات در نسبت توليدات روغن جامد و مايع، شركت توانست درسالهاي ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ ركورد توليد ۲۰۰ تن در ۲۴ ساعت را هم داشته باشد. در پي موافقت وزارت صنايع با طرح توسعه ظرفيت توليد كارخانه از ۲۰۰ تن به ۴۰۰ تن در ۲۴ ساعت عمليات اجرائي آن در سال ۱۳۷۰ آغاز و طي سال ۱۳۷۵ به ظرفيت كامل يعني توليد ۴۰۰ تن در روغن نباتي بسته بندي شده در ۲۴ ساعت رسيد. از سال ۱۳۷۸ تاكنون شركت طرح توسعه ۱۰۰۰ تن را در دست اجرا دارد كه بخشي از آن مورد بهره برداري قرار گرفته است.

سرمایه و ترکیب سهامداران:

 

 

جایگاه شرکت در صنعت:
شركت در صنعت روغن نباتي و كره گياهي فعاليت ميكند. شركت در بين شركتهاي فعال در اين صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۰،۰۷۳ ميليارد ريال معادل حدوداً ۱۱،۴ % از سهم بازار را دارا ميباشد. همچنين سهم فروش محصولات مختلف اين شركت از كل بازار داخلي و صادرات به شرح زير است:

 

فعاليت هاي توليدي شركت:

 

 

تجزیه و تحلیل ریسك شرکت:

ريسك تأمين مواد اوليه:
با توجه به اينكه عمده مواد اوليه مصرفي شركت از قبيل روغن خام، ورق حلب و قطعات يدكي از منابع خارجي تأمين مي‌گردد، بنابراين ريسك عمده شركت تأمين به موقع آن است كه بعضاً ميتواند به دليل مواجهه با تحريم هاي بين المللي مورد خطر قرار گيرد.

ريسك نوسانات نرخ بهره:
كليه قراردادهاي تسهيلات مالي دريافتي شركت با سررسيد حداكثر يكساله مي‌باشند و در صورت تغيير نرخ سود تسهيلات در سيستم بانكي، هزينه بهره تغيير خواهد نمود.

ريسك نوسانات نرخ ارز:
با توجه به نوسانات زياد نرخ ارز، شركت كليه وام هاي ارزي را بازپرداخت نموده است. بخشي از بدهي هاي شركت بصورت ارزي مي‌باشد كه متناسب با تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد، سود و زيان شركت از اين بابت متأثر ميگردد. با توجه به اينكه واردات روغن خام در اولويت اول دريافت نرخ ارز مرجع مي‌باشد، در صورت تغيير نرخ ارز مرجع، شركت نياز به سرمايه در گردش بالايي خواهد داشت كه ممكن است در تأمين منابع مالي موردنياز شركت مشكلاتي ايجاد گردد.

اهم نکات مجمع :
بند ۱-۶ مانده بدهی به شرکت بازرگانی دولتی ایران به مبلغ ۲۸۹٫۸ میلیارد ریال بابت تفاوت بهای روغن خام یارانه ای و تعادلی مصرف شده جهت تولید محصولات آزاد شرکت و شرکت صنعتی بهشهر در سنوات قبل می‌باشد. حدود ۱۶٫۷ هزار تن از روغن های خام یارانه ای و تعادلی دریافتی به شرح فوق در سنوات قبل توسط شرکت صنعتی بهشهر مصرف گردیده که از این بابت مبلغ ۱۹۳ میلیارد به شرکت مارگارین بدهکار است. طبق تکلیف مجمع طی سال مورد گزارش شرکت مارگارین حساب های خود را از جهت ریالی و مقداری در رابطه با روغن های مورد نظر با شرکت بازرگانی دولتی ایران تطبیق داده است. در این خصوص بدهی به شرکت بازرگانی دولتی در حدود ۱۹۳ میلیارد ریال مربوط به بدهی صنعتی بهشهر است که شرکت غبشهر ۶۴ میلیارد ریال آن را در صورت های مالی خود ثبت کرده است.
بند ۲-۶- زیان ناشی از خرید و فروش دانه های روغنی داخلی به مبلغ ۲۹۷ میلیارد ریال، مطابق مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ تحت عنوان اعتبار قابل استفاده در سال مالی بعد، در سر فصل سفارشات و پیش پرداخت ها منعکس شده است. در این خصوص نیز، مارگارین با خرید دانه های روغنی تخفیف در تعرفه واردات روغن خام گرفته است و تعرفه از ۴۰ درصد به ۲۶ درصد رسیده است. شایان ذکر است، شرکت به ازای واردات ۱۳۰ هزار تن روغن خام، ۳۵ تن دانه خریده است.
نرخ دانه روغنی در داخل ۳ هزار تومان است و این در حالی است که این نرخ در بازار خارج ۲ هزار تومان می‌باشد.
شرکت حاشیه سود ناخالص خود را در محدوده ۱۰ درصد حفظ خواهد کرد. همچنین به اندازه یک ماه و نیم نیز موجودی کالا دارد. نکته مورد توجه دیگر که در مجمع به آن اشاره شد افزایش هزینه جا به جایی پول می‌باشد که برای ترکیه حدود ۵ درصد و برای چین حدود ۱۵ درصد می‌باشد.
مارگارین در سال ۹۷ طی دو مرحله افزایش نرخ گرفته که در مرحله اول ۹ درصد و در مرحله دوم ۱۷ درصد بوده است. همچنین شرکت انتظار افزایش نرخ ۱۵-۲۰ درصدی نرخ فروش محصولات را برای بعد از ماه رمضان ۹۸ دارد. شایان ذکر است میزان تولید شرکت در سال ۹۷ معادل ۱۸۵ هزار تن بوده که برابر ۸۰ درصد ظرفیت اسمی می‌باشد.
در انتها ۵۰ ریال به ازای هر سهم تقسیم شد.

مجمع غدیر

گزارش فعالیت هیات مدیره:

 

 

 

 

نرخ بازدهی تلفیقی گروه و شرکت اصلی طی سال های مختلف به شرح زیر می‌باشد. در این سال ها ROA و ROE شرکت اصلی با شیب ملایمی در حال افزایش بوده است.

 

 

 

 

نکات مهم گزارش حسابرس و سوالات:
* مبلغ ۸۵۱۱ میلیارد ریال اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل عمدتا مربوط به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می‌باشد. ( مبلغ ۷۸۹۳ میلیارد ریال مربوط به مطالبات راکد و مسدودی شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل وابسته به شرکت پارسیان می‌باشد.) خود بدهی شرکت گسترش نفت پارسیان مربوط به شرکت های زیر مجموعه خود از جمله شرکت آریا ساسول و شرکت ملی پخش پالایش فرآورده های نفتی به مبالغ ۲۲ و ۱۷ میلیون دلار می‌باشد.
* بهای تمام شده هر کیلوگرم اوره ۱۲۵۰ تومان و از طرفی نرخ اوره حمایتی ۶۱۲ تومان می‌باشد. با توافقات انجام شده مقرر شده است که برای نیمه دوم سال ۱۳۹۷ ( از ۱/۷/۱۳۹۷)، نرخ اوره حمایتی بر مبنای ۹۵% FOB خلیج فارس (به ازای هر کیلوگرم ۱۸۰۰ تومان ) محاسبه و ما‌به التفاوت به شرکت های تولید کننده پرداخت شود.
*علیرغم ثبت ۶۴۰ میلیون تنی ذخیره سنگ آهن در دفاتر گهرزمین، مطالعات انجام شده بیانگر وجود بیش از ۱ میلیارد تن ذخیره سنگ آهن می‌باشد. در سال قبل ۴ میلیون تن کنسانتره عملیاتی شد. در اولین سال بهره برداری شرکت ۵۷۰ میلیارد تومان سود ساخت. امسال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان سود برآوردی این شرکت خواهد بود. برآوردها حاکی از آن است که این سود در سال ۹۸ حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. در انتهای این سال ظرفیت ۲ میلیون تنی تولید کنسانتره به مجموعه اضافه خواهد شد. در مجموع ۶ میلیون تن کنسانتره تولید خواهد شد. در سال ۹۹ به علت ورود طرح ۵ میلیون تنی گندله سازی به مدار تولید، سود پیش بینی شده بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در حال حاضر این پروژه ۸۵% پیشرفت داشته است. با وجود تحریم ها کلیه تجهیزات مورد نیاز این پروژه وارد شرکت شده است.
در نهایت به ازای هر سهم، ۲۵ تومان سود تقسیم شد.

مجمع شیران

گزارش فعالیت هیات مدیره:
* علت کاهش تولید نرمال پارافین در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۲۵ روز تعمیرات اساسی پالایشگاه اصفهان بود که بیش از مدت مقرر به طول انجامید. در تولید LAB و HABدر سال ۹۷ نسبت به سال قبل تغییر خاصی مشاهده نشده است زیرا موضوع تحریم ها تاثیر چندانی بر عملیات فروش شرکت نداشته است.
* علت افزایش مبلغ فروش داخلی LAB نسبت به سال قبل، افزایش نرخ فروش داخلی این محصول طی سه مرحله، در دو ماه پایانی سال مالی شرکت بوده است. به صورتی که نرخ فروش LAB داخلی از ۶۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم، در یک مرحله به ۷۲۰۰، در مرحله دوم به ۷۴۵۰ تومان و در اسفند ماه به ۷۵۵۰ تومان افزایش یافته است.
* به علت تکلیف ریاست بانک صنعت و معدن و مسئولان کشور برای همراهی با دولت و همچنین عدم عرضه LAB داخلی توسط شرکت‌های مشابه، تامین تمام LAB مورد نیاز در داخل کشور بر عهده این شرکت بود. به صورتی که در سال ۹۷ نسبت به سال قبل ۱۳ هزار تن فروش داخلی LAB افزایش یافته است. از طرف دیگر فروش صادراتی LAB کاهش یافته است.
* علت افزایش سایر درآمدهای عملیاتی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل، انباشت ۱۰۰ میلیون درهم در یکی از بانک های دبی به صورت تجمعی بوده است. با شرایط تحریم احتمال برگشت این مبلغ به داخل نیز با ریسک های زیادی مواجه بود. به علت زمانبر بودن این مساله پرداخت سود سهامداران عمده نیز با مشکل مواجه شد. که با تلاش های انجام شده این مبلغ به کشور بازگشت. از این محل سود تسعیر ارز با نرخ فروش ۱۰۵۰۰ تومان شناسایی و منجر به سود ۱۳۶ میلیارد تومانی برای شرکت شد.
*یکی از مشکلات حقوقی با پالایشگاه اصفهان، صدور فاکتور خرید نفت سفید برای شرکت شیران بدون لحاظ کردن یارانه ارز دولتی بود. با صحبت های انجام شده و جلسات متعدد این مشکل حل شد. با برطرف شدن این مشکل، هزینه خوراک از ۲۰۶ میلیارد تومان به نصف کاهش یافت.

*چالش ها :
۱- طرح توسعه: طرح مربوط به فناوری DETAL برای تبدیل نرمال پارافین مازاد به LAB می‌باشد. ظرفیت تولید LAB به ۲۲۰ هزار تن در سال افزایش خواهد یافت. طرح ابتدا با ورود دانش فنی از شرکت UOP شروع شد که لایسنس خط تولید فعلی شرکت نیز مربوط به UOP می‌باشد. به همین علت برای ایجاد طرح توسعه دوم از همان برند نیاز به حضور لایسنسر بوده که در صورت عدم این کار، شرکت ملزم به پرداخت خسارت می‌شد. به همین خاطر برای خط فعلی شرکت مبلغ ۱۷ میلیون یورو به آن شرکت پرداخت شد. برای خرید دانش فنی جدید نیز مبلغ ۲۸ میلیون یورو در قالب ۴ فقره LC تنظیم شده است. که تا به امروز یک فقره پرداخت شده است و مابقی به علت شرایط تحریم به سرانجام نرسیده است. در فاز مهندسی نیز مبلغ ۳ میلیون یورو توافق شده که تا به امروز ۸۰% آن پرداخت شده است. در حال حاضر شرکت UOP از ادامه کار کنار کشیده است و هیچ تضمینی برای پیشرفت و ادامه کار وجود ندارد.
۲- مطالبات ارزی: حدود ۳۵ میلیون دلار مطالبات ارزی شرکت می‌باشد. که از سال ۹۴ و ۹۵ هنوز پابرجاست. که با نرخ تسعیر همان زمان به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است.
۳- مطالبات داخلی: به علت فروش اقساطی در زمان سررسید چک ها شرکت های خریداری LAB پرداخت خود را انجام نمی‌دادند. مطالبات ابتدای سال ۲۰ میلیارد تومان بود که با سخت گیری انجام شده نسبت به خریداران این مبلغ به ۴٫۷ میلیارد تومان کاهش یافته است. مطالبات دیگری نیز وجود داشته است که با سیاستگذاری های جدید، ۲۶ میلیارد تومان از مطالبات وصول شده اند.
۴- پروژه PACT که ۵۷۰ هزار دلار هزینه داشته و هیچ تضمینی از پیمانکار جهت اجرای کار اخذ نگردیده است. به علت تحریم ها پیمانکار از ادامه کار خودداری کرده است. که با توافقات انجام شده وثایق کافی برای ادامه کار گرفته خواهد شد.
۵- کمبود خوراک بنزن: در دوره هیات مدیره جدید شرکت تنها برای ۱۳ روز خوراک بنزن داشت. با خرید های جدید موجودی بنزن به حد کافی رسیده است.( حدود ۱۰ هزار تن) اما هنوز به کارخانه انتقال پیدا نکرده است. در حال حاضر ۶ هزار تن بنزن در کارخانه موجود است وبیش از ۵۵۰۰ تن نیز خرید انجام شده است. مشکل بعدی خرید کاتالیسیت در زمان مدیریت قبلی بود که وارد شرکت نشده بود که با تهمیدات انجام شده و خرید ۳۸ تن جدید نیز این کمبود برطرف شد.
*تا پایان ۱۴/۸/۱۳۹۷ موجودی بنزن شرکت ۱۳۰۰ تن و موجودی نرمال پارافین ۳۲۰۰۰ تن بوده است.
۶- بحران آب: به علت خشکسالی در اصفهان، رایزنی هایی با پالایشگاه اصفهان و نیروگاه شهید منتظری انجام شده است که قسمتی از آب تصفیه شده توسط این دو شرکت، به شرکت شیران منتقل شود.

۷- نیروی انسانی: حدود ۳۰۰ نفر طی سال های گذشته جذب شرکت شده بودند که نیمی از آنها فاقد تخصص لازم بوده اند.

برنامه ها:

بودجه تولید و فروش شرکت در سال آتی به شرح زیر می‌باشد:

سود محقق شده و پیش بینی شرکت از سود برای سال ۹۸ به شرح زیر می‌باشد:

 

اقدامات و طرح های شرکت در زمینه تولید در سال آینده:
۱- تنوع بخشی محصولات: شرکت در سال های گذشته مجوز تولید و فروش برش های سه گانه خوراک خریداری شده از پالایشگاه اصفهان را داشت. از بهار آینده توافقاتی در زمینه تولید و فروش دوباره این محصولات انجام شده است.
۲- تکمیل زنجیره ارزش محصولات نهایی و میانی
۳- بهینه سازی روند تولید با حفظ سلامت تاسیسات : شرکت در حوزه نرمال پارافین ۴۵% بالاتر از ظرفیت تولید کرده است. تلاش بر این است با حفظ سطح تولید کمترین فشار به تجهیزات وارد شود.
۴-بازسازی اسکله شرکت خدمات بندری: با برخورد دو کشتی با اسکله آسیب جدی به آن وارد شد. مخازن در همان اسکله موجود می‌باشد اما برای صادرات محصولات را با تانکر به اسکله دیگری که کرایه کرده اند انتقال می‌دادند. هزینه این نقل و انتقال حدود ۳ میلیارد تومان در سال بود. تفاهم نامه برای بازسازی ۸۰ متر از اسکله در مراحل پایانی خود می‌باشد.
۵-عرضه ۱۰% سهم شرکت بازرگانی و خدمات بندری در فرابورس
۶- سرمایه گذاری در جزیره بوشهر عمدتا در رابطه با واحد های شیمیایی
۷- پرداخت مطالبات سهامداران عمده: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
۸- در سال ۹۸ سپرده ها ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که با صحبت های انجام شده، سال آینده نرخ سود سپرده ۲۰% مقرر شده است.

نکات مربوط به سوالات:
• بنابر اظهارات مدیران، تغییر نرخ خوراک، از ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلار نیمایی تاثیری در مقدار سود شرکت نخواهد داشت.
• در حوزه قفقاز و آسیا میانه حجم مصرف LAB محدود است و میزان تقاضای آن منطقه را شرکت پوشش می‌دهد. تقاضای LAB این منطقه بین ۶۰۰-۸۰۰ تن در ماه می‌باشد. این صادرات به صورت زمینی انجام می‌شود.
• با هماهنگی کارگزاری صنعت و معدن فرآیند عرضه شرکت خدمات بندری، به علت کارهای اداری حدود ۲ ماه به طود خواهد انجامید.
• منبع تامین مالی برای طرح توسعه هنوز مشخص نشده است.
• پتروشیمی بیستون حدود ۱ ماه است که به مدار عرضه LAB بازگشته است. شرکت از وزارت صنعت و معدن درخواست اجبار به عرضه داخلی LAB برای این شرکت را نیز داشته است.
• حوزه صادراتی شرکت، کشورهای هند، چین، آسیای میانه و ترکیه را پوشش می‌دهد.
• مصرف و تقاضای داخلی LAB در هر ماه متفاوت است. بیشترین تقاضای شرکت های داخلی برای LAB مربوط به سه ماهه آخر سال می‌باشد.
• در غیاب پتروشیمی بیستون، شرکت تا ۱۰ هزار تن نیز بازار داخل را پوشش داده است.
• از ۱۶۵ هزار تن تولید پارافین، بخش عمده ای از آن برای تولید LAB مصرف می‌شود. چیزی در حدود ۷۰ هزار نرمال پارافین مازاد باقی می‌ماند. که حداقل ۶۵ هزار تن آن باید صادر شود.
• هیات دولت ۲۹/۷/۹۷ طی ابلاغیه ای، نرخ نفت سفید را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. در ماه آذر بنا بر آیین نامه جدید مقرر شد تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان، یارانه نفت سفید برای دو شرکت تولیدی LAB در نظر گرفته شود. یارانه تعلق گرفته مربوط به آن بخشی از تولیدات است که در داخل فروش می‌رود.
• پروژه EMALAB از برنامه های شرکت خارج شده است. به اعتقاد شرکت انعقاد این قرارداد از پایه غلط بوده است. ۵٫۵ میلیون درهم نیز برای آن پرداخت شده است که شرکت در حال پیگیری برای برگشت این پول می‌باشد.
• اختلاف نظر جدی بین شرکت و سازمان مالیاتی بر روی نوع نوع کالای خوراک مصرفی از پالایشگاه اصفهان وجود داشت که آیا کالای عمومی است یا کالای خاص. با پیگیری های حقوقی اولین رای دیوان صادر شد که بر اساس آن نوع کالا عمومی تشخیص داده شد. با قطعی شدن این رای ۱۴٫۵ میلیارد تومان، به عنوان ۷% ذخیره مالیاتی آزاد می‌شود.
• شرکت هیزل در هند، از ۵ شرکت پتروشیمی و شیمیایی خرید انجام داده است ولی پول آن را پرداخت نکرده است. تفاوت بین شرکت شیران و ۴ شرکت دیگر این است که اسناد پرداختی به این شرکت دارای اصالت نبوده است. به همین خاطر روند دادخواهی، مسیر پیچیده تری به خود گرفته است. مبلغ مطالبات حدود ۱۲۰ میلیارد تومان می‌باشد.

در پایان ۶۰ تومان به ازای هر سهم تقسیم گردید.