آموزش ثبت درخواست وجه سامانه معاملات بر خط

در این ویدیو سعی نمودیم تا به سریع ترین و ساده ترین روش ممکن، نحوه ی ثبت درخواست وجه در سامانه معاملات برخط کارگزاری کارآمد را نشان دهیم .