آموزش خرید عرضه اولیه در سامانه معاملات بر خط

در این ویدیو سعی نمودیم تا نحوه ی ثبت سفارش خرید “سهام عرضه اولیه” در سامانه معاملات برخط کارگزاری کارآمد را نشان دهیم.