آموزش مشاهده پرتفوی لحظه ای سامانه معاملات بر خط

در این ویدیو سعی نمودیم تا به سریع ترین و ساده ترین روش ممکن، بررسی پرتفوی لحظه ای در سامانه معاملات برخط کارگزاری کارآمد را نشان دهیم .