تاثیر عرضه و تقاضا بر شاخص G.D.P

حتما ضرب‌المثل “هر که بامش بیش برفش بیشتر” به گوشتون خورده؛ اما آیا فکر می‌کنید این موضوع چقدر به سطح درآمد افراد وابسته باشه؟!