تحلیل تکنیکال دلار

دلار به کدام سو می‌رود؟

روند کاهشی قیمت دلار با رسیدن به سطح ۱۱۱۰۰ تومان متوقف شده است. از نگاه تکنیکی دلیل این توقف را می تواند برخورد با کف کانال قیمتی که یک سطح حمایتی داینامیک را شکل داده است دانست.

🔸واکنش قیمت به کف این کانال که با رنگ سبز در تصویر نشان داده شده است مشخص است. همچنین خط میانی چنگال اندروز ۵۰ درصد نیز اجازه افت بیشتر به قیمت را نمیدهد.

🔸لذا مادامیکه قیمت زیر این سطوح حمایتی قرار نگیرد نمی توان افت بیشتر را برای قیمت متصور بود. همچنین انتظار میرود قیمت با آهنگی ملایم به سمت بالا حرکت کند.

۱۳۹۸/۰۸/۱۳

@karamadbc