بررسی نموداری دلار

🔸قیمت دلار در بازار آزاد در حالی در محدوده ۱۵٫۹۰۰ تومان معامله می شود که قیمت در دو روز گذشته از شکست سقف و مقاومت ۱۶٫۴۰۰ تومان ناکام ماند و فشار فروش قیمت را به زیر سطح ۱۶٫۰۰۰ تومان کشید.

🔸حمایت کلاسیک و کلیدی بعدی در محدوده ۱۵٫۳۰۰ تومان قرار دارد که به نظر میرسد قیمت برای تست این سطح جهت گرفته است.

شکست هر کدام از این دو سطح(۱۶٫۴۰۰ تومان و ۱۵٫۳۰۰ تومان ) می تواند جهت قیمت را در روزهای آتی مشخص کند.

۱۳۹۹/۰۲/۰۸

@karamadbc