تحلیل مقایسه‌ای پالایشی‌ها

در این گزارش، وضعیت فعلی شش نماد گروه پالایشی با توجه به صورت‌های مالی ارائه شده در سه ماهه ابتدایی سال مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به قیمت‌های روز ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ ، شبندر بیشترین ارزش بازار را در اختیار دارد این در حالی است که شپنا بالاترین میزان سرمایه را دارد. با در نظر گرفتن سود تقسیمی هر سهمی که شرکت ‌ها داشته‌اند، شبریز با ۹۳ درصد رشد بیشترین بازدهی را در مقایسه با باقی شرکت‌های پالایشی نصیب سهامداران خود کرده است. شایان ذکر است پس از شبریز، شراز و شتران بیشترین بازدهی را داشته‌اند. همچنین شپنا با ۲۶ درصد بازدهی در میان پالایشی‌ها بازدهی کمتری به سهامداران خود رسانده است.
در میان این شش شرکت شاوان و شبندر به ترتیب با تقسیم سود ۷۷ و ۶۲ درصدی بیشترین مقدار تقسیم سود را داشته‌اند. شراز نیز با ۶ ریال تقسیم سود کمترین میزان سود را تقسیم کرده است.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - 1442x270px

حاشیه سود عملیاتی

نمودار زیر حاشیه سود عملیاتی سه ماهه ابتدایی امسال را با سه ماهه چهارم سال گذشته مقایسه می‌کند. بیشترین افزایش حاشیه ود عملیاتی مربوط به شراز، شبندر و شبریز می‌باشد.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 966x532px

مقدار سود هر سهم محقق شده

نمودار ذیل سود هر سهم محقق شده در سه ماهه ابتدایی امسال را در مقایسه با سود هر سهم محقق شده در کل سال ۹۶ را نشان می‌دهد. شایان ذکر است ازمیان شش شرکت مورد بررسی شبندر، شبریز و شراز به نسبت سال ۹۶ سود بهتری محقق کرده‌اند.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 1055x460

در ادامه به بررسی روند مقدار فروش محصولات اصلی هر شرکت از سال ۹۲ خواهیم پرداخت.

روند مقدار فروش شپنا

مقدار کل فروش شپنا از سال ۹۲ تا کنون کاهش ۲۶۵۰ هزار واحدی داشته است. این در حالی ‌است که روند تولید محصولاتی چون نفت گاز، وکیوم باتوم تقریبا ثابت بوده ولی فروش نفت کوره ۱۲۵۸ هزار متر مکعب کاهش و فروش بنزین۴۴ هزار تن افزایش داشته است.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 958x530px

روند مقدار فروش شبندر

مقدار فروش کل شبندر با نوساناتی که طی سال‌های گذشته داشته است از ۱۸۲۱۶ هزار متر مکعب در سال ۹۲ به ۱۷۸۱۶ متر مکعب در سال ۹۶ رسیده است. شایان ذکر است مقدار فروش نفت کوره طی این ۵ سال ۱۵۳۳ هزار متر مکعب کاهش و مقدار فروش وکیوم باتوم ۱۲۸۸ هزار متر مکعب افزایش داشته است.
شبندر در مقایسه با سه ماهه نخست سال گذشته ۳۱۷ هزار تن کاهش در مقدار فروش داشته است البته در خصوص این شرکت باید به این نکته توجه کرد با اینکه مقدار فروش نفت کوره‌ی شرکت ۸۷۰ هزار تن کاهش داشته است ولی مقدار فروش بنزین موتور و وکیوم باتوم به ترتیب افزایش ۲۷۲ و ۲۴۵ هزار تنی داشته است. شایان ذکر است حاشیه سود نفت کوره، بنزین موتور و وکیوم باتوم در شبندر به ترتیب برابر با ۷،۹ و ۸ درصد می باشد، به عبارتی شرکت در سه ماهه نخست امسال و به طور کلی طی سال‌های گذشته تصمیم به افزایش تولید محصولاتی گرفته که حاشیه سود بیشتری دارند.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 1381x542px

روند مقدار فروش شراز

مقدار کل فروش شراز طی این پنج سال ۳۱۸ هزار متر مکعب کاهش داشته است. در خصوص محصولات اصلی شراز نکته قابل توجه کاهش فروش ۳۴۲ هزار واحدی بنزین و افزایش ۱۸۴ هزار واحدی مقدار فروش نسبت به ۵ سال گذشته می‌باشد.

همچنین در خصوص گزارش سه ماهه این شرکت، ۱۵۵ هزار تن فروش کمتری نسبت به سه ماهه ابتدایی سال گذشته داشته است که عمده دلیل آن کاهش فروش ۷۰ هزار تنی نفت گاز و ۶۵ هزار تنی نفتا بوده است.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 893x516px

روند مقدار فروش شاوان

همانطور که در نمودار زیر مشخص است مقدار فروش کل شاوان طی سال‌های گذشته بسیار پر نوسان بوده است. علت اصلی این اتفاق تغییر سیاست‌های فروش شرکت بوده به شکلی که مقدار فروش محصولاتی مانند نفت گاز، نفت کوره و بنزین معمولی کاهش و مقدار فروش نفتای شیرین افزایش داشته است.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 700x433px

روند مقدار فروش شتران

شتران در ترکیب فروش محصولات اصلی خود طی سال‌های اخیر تغییر خاصی نداشته است. ولی مقدار کل فروش از سال ۹۲ با نوساناتی همراه بوده است.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 822x501px

روند مقدار فروش شبریز

شبریز نیز همچون شتران در ترکیب فروش محصولات اصلی خود تغییر خاصی نداشته است ولی مقدار فروش کل شرکت طی سال های اخیر با نوساناتی همراه بوده است.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 1004x556px

مقایسه نرخ فروش

در این جدول، سه فرآورده اصلی شش شرکت پالایشی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در حالی که نرخ دلار رسمی سه ماهه نخست سال ۹۷ در برابر سه ماهه چهارم ۹۶ برابر با ۱۴ درصد و نرخ هر بشکه نفت در این مقایسه، ۱۵ درصد رشد کرده است، میانگین قیمت فروش نفت گاز شرکت های پالایشی ۲۴ درصد، میانگین نفت کوره ۳۵ درصد و میانگین بنزین ۲۱ درصد رشد داشته‌اند.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 1093x359px

نسبت فرآورده‌های فرعی به کل فروش

همانطور که در جدول مشخص است شاوان در مقایسه با بقیه شرکت‌ها فرآورده های فرعی بیشتری می‌فروشد.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 746x148px

نتیجه

هدف از تهیه این گزارش بررسی و مقایسه وضعیت فعلی شرکت‌های پالایشی با یکدیگر می‌باشد. در جدول زیر مبلغ فروش سال ۹۷ با توجه به مقدار فروش محقق شده در سه ماهه وکل سال ۹۶ و ۹۷،  و همچنین با تعمیم نرخ‌های سه ماهه ابتدایی سال جاری به کل سال برآورد شده است. سود خالص نیز با توجه به حاشیه سود خالص محقق شده در سه ماهه ابتدایی سال برآورد شده است. به عبارتی سود هر سهم با توجه به عملکرد شرکت‌ها در سه ماهه نخست و با نگاهی به سال گذشته برآورد شده است.

از دو زاویه «رشد حاشیه سود خالص نسبت به عملکرد سال ۹۶» و «پوشش سود سه ماهه در برابر سود نهایی سال ۹۶» سه نماد شراز، شبندر و شبریز بهترین عملکرد را داشته اند.  شراز و شبندر نسبت P/E پایین تری در مقایسه با شبریز دارند. همچنین باید توجه داشت که نسبت P/E شپنا از شش شرکت دیگر کمتر است.

گزارش تحلیل بنیادی ۲۴ مرداد ۹۶ - ابعاد تصویر 743x289px