صنعت اوره به عنوان یکی از صنایع وابسته در نفت و پتروشیمی و همچنین صنعت تاثیرگذار بر صنایع موازی از قبیل متانول است؛ لذا بررسی روند آن در بازه شش ماهه می‌تواند برای فعالان این حوزه جذاب و خواندنی باشد.

با مقایسه روند قیمتی شرکت‌های تولیدکننده اوره در بازار، مشخص می‌شود که این شرکت‌ها در بازه‌های یک، سه و شش ماهه با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.

در بازه زمانی یک ساله، پتروشیمی پردیس با ۸۷ درصد بازدهی و در بازه زمانی سه ساله، پتروشیمی شیراز  با ۱۴۵۹ درصد، بیشترین بازدهی مثبت را به خود اختصاص داده‌اند. مجموع ارزش بازار شرکت‌های اوره‌ساز ۲٫۰۰۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد که ۳ درصد از ارزش بازار بورس را به خود اختصاص داده است.

اگر چهار شرکت اوره‌ساز را با توجه به وزن ارزش بازارهایشان، یک سبد فرض کنیم، عملکرد این صنعت را می‌توان با شاخص کل مقایسه کرد. به طوری که در بازه شش ماهه، شاخص کل ۱۸ درصد رشد داشته اما صنعت اوره ۸۵ درصد رشد را تجربه کرده است. در بازه یکساله، بازدهی شاخص کل ۲ درصد منفی اما بازدهی صنعت اوره ۶۸ درصد مثبت بوده است. در بازه سه ساله، شاخص کل ۱۳۰۸ درصد رشد کرده اما صنعت اوره ۷۰۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

از سوی دیگر با محاسبه بتا ۳۶ ماهه سبد اوره، به عدد ۰٫۹ می‌رسیم که نشان می‌دهد صنعت اوره در بلندمدت حساسیت تقریبا بالایی به عملکرد شاخص کل دارد. این حساسیت در دو شرکت شیراز و کرماشا به نسبت بیشتر بوده است. اوره و آمونیاک محصول تولیدی این شرکت‌ها می‌باشد.

پتروشیمی خراسان علاوه بر این دو، محصول کریستال ملامین و پتروشیمی شیراز علاوه بر دو محصول اوره و آمونیاک، محصولات دیگری از جمله اسیدنیتریک، نیترات آمونیوم و متانول نیز تولید می‌کنند. پتروشیمی پردیس با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۳ میلیون و ۲۲۵ هزار تن اوره، بیشترین ظرفیت و پتروشیمی خراسان با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۴۹۵ هزار تن اوره، کمترین ظرفیت را دارد. با مقایسه ارزش بازار و ظرفیت تولید اوره این شرکت‌ها مشخص می‌شود که پتروشیمی خراسان بیشترین و پتروشیمی کرماشا کمترین نسبت ارزش بازار به ظرفیت تولید اوره را داراست.

گفتنی است اوره‌سازها بخشی از اوره تولیدی را صادر می‌کنند. پتروشیمی پردیس با ۶۶ درصد بیشترین درصد صادراتی و پتروشیمی کرماشا با ۴۹ درصد کمترین سهم صادراتی را به خود اختصاص داده است.

در محاسبه میزان سود سالیانه شرکت‌ها متغیرهای تاثیرگذار و مهم عبارتند از: نرخ اوره جهانی، درصد تخفیفات فروش، نرخ گاز خوراک و نرخ دلار به ریال. طبق محاسبات، نرخ فروش اوره برای شش ماهه باقیمانده سال ۴۵۰ و نرخ ۲۵ هزار تومان و تخفیف ۲۰ درصد فرض شده است. همچنین برای سال ۱۴۰۱، نرخ فروش اوره ۵۰۰ دلار و نرخ دلار  ۳۰ هزار تومان و تخفیف ۲۰ درصد فرض گردید.

نرخ گاز خوراک، بر اساس میانگین نرخ گاز چهار هاب بین‌المللی و نرخ گاز داخلی برآورد می‌شود. نرخ گاز خوراک برای شش ماهه باقیمانده سال ۱۱ سنت و  برای سال ۱۴۰۱ این نرخ ۱۱ سنت فرض شده است.

درصد تقسیم سود سال ۱۴۰۰ بر حسب درصد تقسیم سود سال‌های قبل برآورد شده است. به این ترتیب درصد تقسیم سود پتروشیمی پتروشیمی کرماشا ۵۰ درصد و پتروشیمی شیراز ۲۰ درصد و پتروشیمی شپدیس ۷۰ درصد فرض شده می‌باشد.

با لحاظ سود تقسیمی مجمع سال ۱۴۰۰ برای پتروشیمی‌های مذکور، P/E فوروارد ۱۴۰۱ محاسبه شده است که پتروشیمی کرماشا با ۴٫۵ واحد و سپس شیراز با ۴٫۸ واحد، کمترین P/E فوروارد سال ۱۴۰۱ را دارند. بدیهی است سودهای محاسبه شده بر اساس مفروضات ذکر شده به دست آمده‌اند و تغییر در مفروضات مذکور باعث تغییر در محاسبات و نتیجه نهایی خواهد شد.

نویسنده : آدنا طروسیان تحلیلگر ارشد کارگزاری کارآمد