تحلیل بنیادی نرخ تعادلی دلار بر اساس بودجه ۹۸

سهم دولت از درآمد حاصل از فروش نفت:

در اولین بودجه طرح شده در سال ۱۳۹۸، مقدار فروش نفت حدود ۱٫۵ میلیون بشکه نفت و نرخ فروش هر بشکه نفت ۵۴ دلار لحاظ شده بود. با مفروضات ذکر شده درآمد حاصل از کل فروش نفت و میعانات گازی بالغ بر ۲۹٫۵ میلیارد دلار در نظر گرفته می­‌شد. ۳۲% از این درآمد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴٫۵% سهم شرکت ملی نفت است. لازم به ذکر است به علت مشکلاتی نظیر تحریم و فروش پایین نفت در سال ۹۸، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲% به ۲۰% کاهش یافت. در نهایت سهم دولت از این درآمد حدود ۱۹ میلیارد دلار برآورد می‌­شد.


ساختار درآمدی حاصل از فروش نفت:

بر اساس طرح اولیه بودجه، مبلغ ریالی بودجه برای فروش نفت و میعانات گازی، چیزی در حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان لحاظ گردید و مقرر شد ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یابد. در این صورت مقدار ارز باقی مانده در دست دولت ۵ میلیارد دلار محاسبه ‌گردید که بر اساس آن میتوان نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد را محاسبه نمود.


تحلیل حساسیت درآمد حاصل از فروش نفت در طرح اولیه بودجه:


با فروش روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت و نرخ فروش ۵۴ دلار، درآمد دولت ۱۹ میلیارد دلار محاسبه می­‌گردید.


تحلیل حساسیت نرخ تعادلی دلار در طرح اولیه بودجه:

برای پوشش ۱۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد فروش نفت و اختصاص ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی، نرخ تسیر برای ۵ میلیارد دلار باقی مانده حدود ۱۵۶۰۰ تومان برآورد می­‌گردید.


بودجه اصلاح شده

پس از تحریم‌های آمریکا و کاهش شدید فروش نفت ایران، اصلاحاتی در بودجه فروش نفت و درآمد حاصل از آن انجام شد. از جمله کاهش پیش بینی فروش نفت به حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت به ۵۷ هزار میلیارد تومان است. از جمله تغییرات دیگر بوجه می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

تغییرات سمت منابع:

– واگذاری دارایی‌های دولت به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان

-۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی به میزان ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان

– فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان

– برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان


تغییرات سمت مصارف:

-تقلیل هزینه‌های عمرانی دولت به ۴۳ هزار میلیارد تومان ( میزان بودجه عمرانی معادل ۸/ ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.)

-کاهش سرفصل هزینه‌ها نیز به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان

لازم به ذکر است دولت دو فصل «جبران خدمت کارکنان» و «رفاه اجتماعی» را به‌عنوان هزینه‌های غیرقابل اجتناب انتخاب کرد تا هیچ کاهشی در آنها به‌وجود نیاید، اما سایر فصول هزینه‌ای شامل «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض» و «سایر هزینه‌ها» مجموعا به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان منقبض شدند که به نظر، بیشترین انقباض در استفاده از کالا و خدمات و سایر هزینه‌ها بوده است.

تحلیل حساسیت درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه اصلاح شده:


با فرض فروش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز و نرخ فروش نفت ۵۴ دلاری، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۵ میلیارد دلار برآورد می‌­گردد.

تحلیل حساسیت نرخ تعادلی دلار در بودجه اصلاح شده:

با توجه به کاهش درآمد­های نفتی، بسته به میزان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی نرخ دلار متغییر خواهد بود. به طور مثال با فرض تخصیص ۱ میلیارد دلار به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، نرخ ارز حدود ۱۲۶۰۰ تومان برآورد می­‌گردد.