پادکست چطور وارد بورس بشم؟

پادکست شماره 4

چطور وارد بورس بشم ؟ دکتر حسین عادل زاده از باید ها و نباید های ورود به بورس می گوید. کالج کارآمد سلسله همایش ها و کارگاه های آموزش مبتدی و حرفه ای بورس را برگزار می کند. در همایش رایگان ما شرکت کنید: ۰۲۱۷۲۸۷۴۱۵۲