تحلیل بنیادی شركت پتروشیمی بوعلی سینا

معرفی

مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان و در منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) قرار دارد. این مجتمع، سومین طرح آروماتیکی صنایع پتروشیمی ایران است که عملیات اجرایی آن در فروردین ماه ۱۳۸۰ آغاز شد و واحدهای تولیدی آن در سال ۱۳۸۳ راه اندازی گردید. این شرکت تا سال ۱۳۹۰ یکی از واحدهای فرعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و در آبان سال ۱۳۹۰ با انتقال ۳۵۰ میلیون سهم به میزان ۷۰% در آن زمان به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، از واحدهای فرعی آن شرکت محسوب می‌گردد.

پتروشیمی بوعلی در شهریور۱۳۹۳ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس قرار گرفت . این شرکت در آذر ماه سال جاری با قیمت ۴۱٫۴۳۰ ریال  در بورس عرضه شد.

آخرین سرمایه شرکت در حال حاضر ۳۵۰ میلیارد تومان است.

سهامداران

رقبا

شرکت های پتروشیمی نوری و پتروشیمی بندر امام از مهمترین رقبای پتروشیمی بوعلی می‌باشند.

فرآیند تولید شرکت

نمودار بالا نقشه فرآیندی شرکت در حال حاضر را نشان میدهد. لازم به ذکر است که خطوط تولید واحد ارتوزایلین و پارازیلین به دلیل وقوع  آتش سوزی در سال ۱۳۹۵،  موقتا از مدار تولید خارج شده است بنابراین در نمودار بالا وجود ندارد.

مواد اولیه مصرفی پتروشیمی بوعلی، نفتا و ننزین پیرولیز است که پس از انجام فرآیند های مختلف، محصول نهایی از جمله: برش های سنگین و سبک نفتا، ریفرمیت، بنزن، گاز مایع تولید می‌شود.

تصویر ترکیب تولید محصولات شرکت را نشان می‌دهد:

تامین کنندگان و  نرخ گذاری مواد مصرفی

جدول زیر تامین کنندگان مواد مصرفی و نیز نحوه نرخ گذاری آن را نشان میدهد. لازم به ذکر است در حال حاضر  بخش عمده ای از  بنزین پیرولیز را پتروشیمی امیرکبیر تامین می‌نماید.

 مشتریان عمده شرکت و نرخ  گذاری محصولات

جدول زیر مشتریان اصلی شرکت را نشان می‌دهد:

نرخ گذاری:

الف- برای فروش های داخلی مطابق با قراردادهای منعقده و یا به نرخ کشف شده در بورس کالا یا بورس انرژی

ب- برای فروش های صادراتی توسط کارگزار فروش به نرخ بازار جهانی

ج- برای فروش های بین مجتمعی براساس قراردادهای فی مابین بلند مدت صورت می پذیرد که فروش ها عمدتا با ۵ درصد تخفیف انجام می‌شود.

طرح ها

الف –بازسازی واحدهای تولید کننده ارتوزایلین و پارازایلین که در حادثع آتش سوزی سال ۱۳۹۵ آسب جدی دیده اند. درصد پیشرفت فیزیکی طرح براساس گزارش ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۹ به میزان ۲۷% می‌باشد.

ب- شیرین سازی برش سبک به منظور حذف ترکیباتی اضافی در محصول و نیز بالا بردن کیفیت محصول تولید شده. . درصد پیشرفت فیزیکی طرح براساس گزارش ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۹ به میزان ۹۵% می‌باشد.

عملکرد ماهانه

نرخ فروش ماهانه نیز به شرح نمودار زیر است:

ترکیب بهای تمام شده

بخش عمده بهای تمام شرکت را مواد مصرفی ( نفتا و بنزین پیرولیز) تشکیل میدهد. مواد مصرفی شرکت رابطه مستقیمی با نرخ نفت دارد و افزایش و یا کاهش نرخ نفت، اثر زیادی روی این بخش می‌گذارد.

صورت سود و زیان ۵ سال اخیر

مفروضات

برای برآورد نرخ خرید مواد اولیه از نشریه صنایع پتروشیمی استفاده شده است. نرخ فروش محصولات،مطابق با نرخ های فروش در بورس کالا و بورس انرژی و نیز تغییرات نرخ نفت، برآورد شده است. نرخ دلار برای سال بعد ۲۲٫۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

برآورد سود سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

حاشیه سود

تقسیم سود شرکت