تحلیل بنیادی شركت سشرق

معرفی

شرکت سیمان شرق در سال ۱۳۳۲ به ثبت رسید. در سال ۱۳۵۱ به سهامی خاص تبدیل گردید. و در سال ۱۳۹۱ مرکز اصلی شرکت به مشهد منتقل شد. در حال حاضر شرکت سیمان شرق جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه سرمایه و سنعت غدیر است. لازم به ذکر است کنترل‌کننده نهایی سازمان تامین اجتماعی کارکنان بازنشستگی نیروهای مسلح ( ساتا ) می‌باشد.

ترکیب سهامداران

تولید و فروش

ظرفیت اسمی تولید سیمان شرکت دو میلیون تن سیمان خاکستری می‌باشد.

تولید

سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد. در سال مالی ۹۹ مقدار تولید سیمان شرکت ۱۷۷۵ هزار تن بوده است. پیش‌بینی می‌شود در سال مالی ۱۴۰۰ مقدار تولید شرکت ۱۷۶۳ هزار تن باشد. لازم به ذکر است در سه ماه نخست سال مالی ۱۴۰۰ مقدار تولید شرکت ۴۴۰ هزار تن بوده است.

فروش

در سال مالی ۹۹ مقدار فروش شرکت ۱۷۷۳ هزار تن سیمان بوده است. در سال مالی ۱۴۰۰ مقدار فروش شرکت ۱۷۵۶ هزار تن برآورد می‌گردد. در سه ماه نخست سال مالی مقدار فروش شرکت ۴۳۳ هزار تن بوده است. لازم به ذکر است حدود ۸۰% سیمان تولید شده در داخل به فروش می‌رسد و مابقی صادر می‌شود.

درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی شرکت در سال مالی ۹۹، ۳۴۳ میلیارد تومان بوده است. با افزایش نرخ ۲۰% سیمان داخلی درآمد عملیاتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۰، ۵۷۲ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. فروش شرکت در سه ماهه نخست سال مالی جاری ۱۲۲ میلیارد تومان بوده است.

ترکیب بهای تمام شده

۷۷% بهای تمام شده مربوط به سربار، ۲۰% مربوط به مواد مستقیم و ۳% مربوط به دستمزد مستقیم می‌باشد.در واقع مهم‌ترین جزء در ترکیب بهای تمام شده صنعت سیمان بحث سربار و در مرحله بعدی هزینه حامل‌های انرژی است. به طوری که حدود ۴۰% سربار مربوط به هزینه‌های انرژی می‌باشد. یکی از ریسک‌های این صنعت نیز افزایش نرخ اّب، برق و گاز می‌باشد.

مفروضات تحلیل

صورت سود و زیان

با مفروضات فوق سود هر سهم برای سال مالی ۱۴۰۰، ۷۳ تومان برآورد می‌گردد.

درصد تقسیم سود

آخرین نرخ تقسیم سود شرکت ۴۱% بوده است.