تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهپاک

معرفی

شرکت صنعتی بهپاک با نماد بورسی بهپاک در سال ۱۳۴۷ در شهرستان بهشهر به ثبت رسید. موضوع فعالیت شرکت روغن‌کشی و تولید پروتئین گیاهی و کنجاله می‌باشد. محصولات تولیدی شرکت شامل انواع دانه‌های روغنی، انواع کنجاله دانه‌های روغنی و انواع پروتئین گیاهی سویا با سایزبندی‌های متفاوت و با برندهای سبحان، آوین، بهپاک، سبحان طلبایی و توتک می‌باشد.

ترکیب سهامداران

تولید و فروش

تولید

همانطور که ملاحظه می‌شود روند تولیدات شرکت دارای نوسانات زیادی می‌باشد. علت این امر نوسانات مقدار دریافت مواد مصرفی مربوطه در سال‌های مختلف می‌باشد. لازم به ذکر است روغن خام سویا، کنجاله سویا، پروتئین سویا خانوار و پروتئین سویا پاکتی بیشترین سهم و تاثیر را در درآمد عملیاتی شرکت دارند.

فروش

مقدار فروش شرکت در چند سال گذشته به شرح فوق می‌باشد.

درآمد عملیاتی

شرکت در ۹ ماه ابتدای سال مالی خود ۴۷۷ میلیارد تومان محصول فروخته است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال فروش شرکت به سطح ۶۸۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

ترکیب بهای تمام شده

حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده مربوط به مواد مستقیم مصرفی می‌باشد. مواد مستقیم مصرفی نیز عمدتا شامل دانه روغن سویا وارداتی و داخلی می‌باشد. باید توجه داشت در سال‌های پیش‌رو با آزادی نرخ دانه روغنی سویا، ترکیب بهای تمام شده تغییر کرده و سهم مواد مستقیم افزایش چشمگیری داشته باشد.

مفروضات

صورت سود و زیان

بر اساس مفروضات فوق سود هر سهم برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۸ و ۱۰۶ تومان برآورد می‌گردد.

تحلیل حساسیت

با توجه به شرایط موجود امکان تحقق سود ۸۰-۱۲۰ تومانی طی یک سال آتی از شرکت دور از انتظار نخواهد بود.