شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

معرفی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در ابتدا به نام شرکت بنیاد بارانداز در سال به ثبت ر سیده، و از سال ۱۳۹۱ به شررکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا تغییر نام داده است. مرکز اصلی شرکت در تهران است و در حال حاضر در چهار بندر امام خمینی، شهیدرجائی، بوشهر و نوشهر دارای فعالیت است. این شرکت جزو واحد فرعی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان بوده و واحد نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران است.

فعالیت شرکت

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اسا­سنامه انجام کلیه عملیات بندری شامل تخلیه و بارگیری، بارنویسی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، دوبه­کاری، انبارداری و حفاظت از کالای وارداتی و صادراتی، خدمات گمرک و ترخیص کالا و ارائه کلیه خدمات بندری، اداره ترمینال های کانتینری و احداث پایانه بندری اختصاصی و عمومی، مدیریت بنادر و ساخت و ساز ا سکله­های اختصاصی و عمومی و صادرات و واردات کالای مجاز مرتبط، بر اساس مقررات جاری کشور است.

ترکیب سهامداران

سرفصل های درآمدی شرکت

  • خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر
  • خدمات انبارداری کانتینر
  • سایر خدمات کانتینر
  • انبارداری کالای عمومی
  • سایر خدمات کالای عمومی
  • اجاره مخازن نفتی
  • خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی

هم اکنون شرکت در چهار بندر مختلف در جنوب و شمال کشور خدمات بندری ارائه می نماید همچنین، حوزه خدمات شرکت در سه حوزه کانتینری ( بندر بوشهر، بندر شهید رجایی بندرعباس )، کاالی عمومی ( بندر نوشهر، بندر بوشهرو بندر امام خمینی ) و نفتی (بندر امام خمینی ) گسترده است. طی سالهای اخیر درصد سهم هر یک از حوزه های فوق در درآمد شرکت به شرح ذیل بوده است:

ریسک های شرکت

روند حجم کانتینرها

در سال ۹۸ حجم کانتینرها حدود ۸۶۲ هزار بوده است. به علت تاثیر پاندمی کرونا بر کاهش حجم مبادلات تجاری، پیش­بینی می­­شود در سال آینده حجم کانیترها به سطح ۷۷۵ هزار تن کاهش یابد.

روند درآمد عملیاتی

در سال ۹۸ درآمد عملیاتی شرکت ۵۳۲ میلیارد تومان بوده است. بر اساس مفروضات مربوط به حجم کانتینرها و کالاهای عمومی در سال ۹۹، پیش­بینی می­شود درآمد عملیاتی شرکت به ۸۰۷ میلیارد تومان افزایش یابد. لازم به ذکر است سهم درآمد کانتینر حدود ۵۰% درآمد شرکت می­باشد.

بهای تمام شده

بهای تمام شده محصولات در سال ۹۸، ۳۱۶ میلیارد تومان بوده است. پیش بینی می­شود با افزایش نرخ تورم و به نسبت حجم کانتینرها بهای تمام­شده در سال آینده، ۴۲۰ میلیارد تومان باشد. لازم به ذکر است حدود ۶۰% بهای تمام شده مربوط به خدمات قراردادی می­باشد.

مفروضات

صورت سود و وزیان

بر اساس مفروضات بالا EPS  شرکت در سال مالی آینده ۵۵۳ تومان برآورد می­گردد.

درصد تقسیم سود

در سه سال اخیر به طور متوسط شرکت تمام EPS  خود را تقسیم کرده است.

تحلیل حساسیت

بیشترین حساسیت EPS شرکت به نرخ دلار و افزایش در نرخ خدمات قراردادی می­باشد. نحوه قیمت گذاری درآمد شرکت در سال­ اخیر تغییر کرده است. مبنای محاسبات نرخ ارز برای درآمد عملیاتی بر اساس نرخ دلار پس از کسر ۲۵% تخفیف بود. اما بر اساس مصوبه جدید نرخ دلار پس از کسر ۱۰% تخفیف، مبنای محاسبات قرار می­گیرد. از سوی دیگر اما نرخ خدمات قرادادی ارتباط بیشتری با تورم دارد. بنابراین شکاف ایجاد شده بین نرخ تورم و نرخ دلار مورد محاسبه شرکت باعث رشد سودآوری خواهد بود.