تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارک

انگیزه بررسی شرکت:

پیشبینی افزایش قیمت متانول

معرفی:

موضوع شرکت طبق اساسنامه به شرح زیر می باشد:

احداث راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان، پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگین تر، متانول و هر نوع مواد حلقوی نفتی یا خطی یا هر نوع ماده شیمیای مشابه، بهره برداری کارخانه (تولید گوگرد پروپان بوتان پنتان) با ظرفیت اسمی ۴۳۰ هزار تن از ابتدای ۱۳۴۸ آغاز گردید، عملیات اجرای طرح متانول اول خارگ از سال ۱۳۷۳ توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان مجری طرح آغاز و در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۸ با ظرفیت اسمی ۶۶۰ هزار تن محصول در سال در دو شیفت کاری به بهره برداری رسیده است.

ترکیب سهامداران:

سهامدار تعداد سهم درصد
شركت گروه پتروشيمي تابان فردا ۲ B ۳۳٫۳%
شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين ۱ B ۱۸٫۵%
موسسه صندوق بازنشستگي،وظيفه،ازكارافتادگي وپ ۵۸۹ M ۹٫۸%
صندوق بازنشستگي كشوري ۵۸۷ M ۹٫۸%
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام ۴۳۶ M ۷٫۳%
صندوقهاي ب-پ-كاركنان شركت ملي نفت ۳۱۰ M ۵٫۲%
شركت پتروشيمي فن آوران-سهامي عام- ۲۵۶ M ۴٫۳%
شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام ۶۰ M ۱٫۰%

 

تولید و فروش شرکت

ظرفیت اسمی متانول  ۶۶۰ هزار تن، بوتان ۱۲۰ هزار تن، پروپان ۱۱۵ هزرا تن، پنتان ۷۰ هزار تن و گوگرد ۱۷۰ هزار تن می باشد.

مقدار تولید، فروش و درآمد حاصل از فروش از سال ۹۳ به شرح جدول زیر می باشد:

 

با توجه به میانگین تولید  و فروش سال ۹۸  انتظار می رود شخارک تا آخر سال ۵۷۰ هزار تن متانول تولید کرده و با  فروش اندکی از موجودی به فروش  ۶۰۰ هزار تنی دست یابد.

شرکت در ۶ ماه نخست متانول را با نرخ ۲۶۰ دلار به فروش رسانده اما در مهر ماه با افت قیمت متانول، نرخ فروش به ۲۲۷ دلار کاهش یافته است. در جدول فوق فرض شده تا نرخ متانول (و سایر محصولات ) در ۵ ماه باقی مانده  تکرار شود.

با مفروضات فوق مبلغ فروش تا آخر اسفند ۹۸، ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود با تکرار مفروضات برای سال ۹۹ مبلغ فروش ۲۸۰۰ میلیارد تومان پیشبینی می شود.

 بهای تمام شده

در شرکت شخارک بخش اصلی بهای تمام شده را مواد مستقیم و سربار تشکیل می دهد.

مواد مستقیم با فرض تکرار ضریب مصرف و نرخ گاز خوراک ۶ ماهه برآورد شده است.

بخش اصلی سربار را هزینه سوخت تشکیل می دهد. برای برآورد این بخش نرخ گاز سوخت ۱۲ سنت فرض شده است.

سایر اقلام صورت سود و زیان

یکی از اقلام مهم در صورت سود و زیان این شرکت هزینه عمومی و اداری می باشد.هزینه حمل بخش عمده ای از هزینه عمومی و اداری را تشکیل می دهد که با توجه به شرایط موجود ۴۱ دلار فرض شده است.

سایر اقلام عملیاتی شامل سود تسعیر ارز می باشد که با توجه به دارایی های ارزی شخارک(در پایان ۹۷) و هم چنین رشد دلار برای سال ۹۸، ۳۱۶ میلیارد تومان و  برای سال ۹۹، ۱۳۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

شرکت تا آخر شهریور ۹۸ حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان موجودی نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد از این رو پیشبینی می شود تا از محل این دارایی ها ۴۷۹ میلیارد تومان درآمد  غیر عملیاتی کسب کند.

طرح های توسعه

 

 

 

مفروضات و برآورد سود

 

نتیجه گیری:

همانگونه که در جدول فوق مشخص است شرکت قادر است تا پایان سال۹۸، ۳۱۸ تومان و سال ۹۹ مبلغ  ۲۹۷ تومان سود به ازای هر سهم محقق سازد شایان ذکر است که حدود ۷۵ تومان از این سود مربوط به درآمد حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد. سود شرکت به مولفه های همچون دلار و نرخ متانول نرخ گاز خوراک، گاز سوخت و هزینه حمل وابسته می باشد برای تحلیل حساسیت سود این شرکت، نرخ متانول و دلار، متغیر و هزینه گاز خوراک و سوخت و هم چنین هزینه حمل همانند تحلیل فوق فرض شده است.( نرخ فروش سایر محصولات متناسب با رشد متانول رشد داده شده است.)