تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارک

معرفی:

موضوع شرکت طبق اساسنامه به شرح زیر می باشد:

احداث راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان، پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگین تر، متانول و هر نوع مواد حلقوی نفتی یا خطی یا هر نوع ماده شیمیای مشابه، بهره برداری کارخانه (تولید گوگرد پروپان بوتان پنتان) با ظرفیت اسمی ۴۳۰ هزار تن از ابتدای ۱۳۴۸ آغاز گردید، عملیات اجرای طرح متانول اول خارگ از سال ۱۳۷۳ توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان مجری طرح آغاز و در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۸ با ظرفیت اسمی ۶۶۰ هزار تن محصول در سال در دو شیفت کاری به بهره برداری رسیده است.

ترکیب سهامداران:

تولید و فروش شرکت

ظرفیت اسمی متانول  ۶۶۰ هزار تن، بوتان ۱۲۰ هزار تن، پروپان ۱۱۵ هزرا تن، پنتان ۷۰ هزار تن و گوگرد ۱۷۰ هزار تن می باشد.

مقدار تولید، فروش و درآمد حاصل از فروش از سال ۹۶ به شرح جدول زیر می باشد:

با توجه به میانگین تولید  و فروش، انتظار می رود شخارک تا آخر سال ۶۰۴ هزار تن متانول تولید کرده و ۵۳۰ هزار تن آن را بفروشد.

در جدول فوق فرض شده تا متانول (و سایر محصولات ) در ۶ ماه باقی مانده  با دلار ۲۲۰۰۰ تومان و نرخ متانول ۲۰۰ دلار به فروش رسد.

با مفروضات فوق، مبلغ فروش تا آخر اسفند ۹۹، ۳۲۸۰ میلیارد تومان برآورد می شود با فرض دلار نیمایی۲۸۰۰۰ تومان و متانول ۲۰۰ دلار  برای سال ۹۹ مبلغ فروش ۵۳۹۰ میلیارد تومان پیشبینی می شود.

 

 بهای تمام شده

در شرکت شخارک بخش اصلی بهای تمام شده را مواد مستقیم و سربار تشکیل می دهد.

مواد مستقیم با فرض تکرار ضریب مصرف و نرخ گاز خوراک ۷ سنت برآورد شده است.

بخش اصلی سربار را هزینه سوخت تشکیل می دهد. که  متناسب با رشد تولید و هم چنین رشد ۳۰ درصدی نرخ انرژی، برآورد شده است.

سایر اقلام صورت سود و زیان

یکی از اقلام مهم در صورت سود و زیان این شرکت هزینه عمومی و اداری می باشد.هزینه حمل بخش عمده ای از هزینه عمومی و اداری را تشکیل می دهد که با توجه به شرایط موجود ۴۰ دلار فرض شده است.

سایر اقلام عملیاتی شامل سود تسعیر ارز می باشد که با توجه به دارایی های ارزی شخارک(در پایان ۹۸) و هم چنین رشد دلار برای سال۹۹، ۳۸۶ میلیارد تومان و  برای سال ۱۴۰۰، ۲۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

بر اساس آخرین مانده سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت، ۲۲۰ میلیارد تومان سود از این محل برآورد می شود.

طرح های توسعه

 

مفروضات و برآورد سود

نتیجه گیری:

همانگونه که در جدول فوق مشخص است شرکت قادر است تا پایان سال ۹۹، ۳۳۴ تومان  و سال ۱۴۰۰، ۴۸۴ تومان سود به ازای هر سهم محقق کند. شخارک تا آخر شهریور ۹۹، ۱۷۰ هزار تن موجودی متانول دارد که از محل فروش آن ۱۱۶ تومان سود به ازای هر سهم محقق خواهد کرد.