تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس

 

معرفی:

شرکت پتروشیمی پردیس جز واحدهای فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می‌باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری غدیر است.

فعالیت اصلی عبارت است از:

احداث راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صادرات، تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، فرآورده‌های فرعی، مشتقات ذی‌ربط آنها، انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد با رعایت قوانین مقرارت مربوط.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش کود اوره و آمونیاک است.

ترکیب سهامداران

آمار تولید و فروش

تولید

پیش‌بینی می‌شود تولید اوره شرکت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۲ میلیون و ۷۹۶ هزار تن برسد.

فروش

پیش‌بینی می‌شود فروش اوره شرکت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۲ میلیون و ۸۵۶ هزار تن برسد.

مبلغ فروش

پیش‌بینی می‌شود مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ به رقم ۳۲ همت برسد.

بهای تمام شده

مفروضات تحلیل

صورت سود و زیان

بر اساس مفروضات فوق، سود هر سهم برای سال مالی جاری، ۳۱۴۲ تومان برآورد می‌گردد.