تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس

معرفی:

شرکت پتروشیمی پردیس جز واحدهای فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری غدیر است.

فعالیت اصلی عبارت است از:

احداث راه انداری و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صادرات، تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، فرآورده های فرعی، مشتقات ذی ربط آنها، انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین مقرارت مربوط.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش کود اوره و آمونیاک است.

ترکیب سهامداران

آمار تولید و فروش

تولید

شرکت در نه ماه ابتدای سال مالی خود، ۲۰۶۲ هزار تن اوره تولید کرده است. پیش بینی میشود تا پایان سال مالی تولید اوره به ۲۷۱۴ هزار تن برسد. تولید سال مالی ۱۴۰۰ برابر سال مالی قبل در نظر گرفته شده است.

فروش

شرکت در نه ماه ابتدای سال مالی خود، ۲۱۶۹ هزار تن اوره فروخته است. پیش­‌بینی می‌شود فروش اوره در پایان سال مالی به رقم ۲۸۷۸ هزار تن برسد. لازم به ذکر است حدود ۳۷% اوره تولید شده در داخل به فروش می‌رسد و مابقی صادر می­‌شود.

درآمد عملیاتی

درآمد شرکت در نه ماهه ابتدای سال مالی ۵٫۰۱۵ میلیارد تومان بوده است. پیش­بینی می­شود در پایان سال مالی درآمد عملیاتی شرکت به ۷٫۴۳۱ میلیارد تومان افزایش یابد.

بهای تمام شده

۵۹% بهای تمام شده مربوط به مواد مستقیم مصرفی، ۳۸% مربوط به سربار و ۳% مربوط به دستمزد مستقیم می­‌باشد.

مفروضات تحلیل

صورت سود و زیان

بر اساس مفروضات فوق eps  سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب، ۷۲۰ و ۱۳۱۰ تومان برآورد می­‌گردد.

درصد تقسیم سود

در سه سال اخیر شرکت به طور متوسط ۶۸% سود خود را تقسیم کرده است.

تحلیل حساسیت

بیشترین حساسیت شرکت به نرخ دلار و نرخ اوره جهانی می­‌باشد. به طوری که ۱۰% افزایش در نرخ دلار و اوره، eps  شرکت را ۴۵ تومان افزایش می­‌دهد.