تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهشهر

معرفی

شرکت صنعتی بهشهر با نماد بورسی غبشهر در سال ۱۳۳۰ به ثبت رسید. در حال حاضر این شرکت جزو واحدهای تجاری شرکت صافولاشهر می‌باشد. محل کارخانه تهران و کیلومتر ۸ بزرگراه فتح است. موضوع فعالیت شرکت تولید روغن خوراکی می‌باشد. ظرفیت تولید شرکت ۵۰۰ هزار تن در سال و سهم از بازار شرکت حدود ۳۲ درصد است.

ترکیب سهامداران

تولید و فروش

تولید

سال مالی شرکت منتهی به خرداد ماه می‌باشد. در ۹ ماه ابتدای سال مالی شرکت ۳۴۳ هزار تن روغن خوراکی تولید کرده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی مقدار تولید شرکت به ۴۵۶ هزار تن برسد.

فروش

مقدار فروش شرکت در ۹ ماه ابتدای سال مالی ۳۵۵ هزار تن بوده است. پیش‌بینی می‌شود ۴۷۳ هزار تن روغن خوراکی تا پایانی سال مالی به فروش برسد.

درآمد عملیاتی

پیش‌بینی می‎شود تا پایان سال مقدار فروش شرکت ۶۱۵۴ میلیارد تومان برسد. در سال بعد فروش شرکت با فرض آزادسازی نرخ روغن خوراکی به محدوده ۲۲۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

بهای تمام شده

۹۳ درصد بهای تمام شده مربوط به مواد مستقیم مصرفی می‌باشد.

ترکیب مواد مستقیم مصرفی نیز به شرح بالا می‌باشد. بیشترین بخش مواد مستقیم مصرفی مربوط به مصرف روغن خام داخلی است.

مفروضات

صورت سود و زیان

با مفروضات فوق سود هر سهم غبشهر برای سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۷ و ۶۱ تومان برآورد می‌گردد.