تحلیل بنیادی شركت نورد و توليد قطعات فولادی

معرفی شرکت

شركت نورد و توليد قطعات فولادی درسال ۱۳۴۷ به منظور ايجاد كارخانجات ذوب و ريخته گری فولاد، ماشين سازی و ساخت تجهیزات صنعتی برای اولین بار در ایران فولاد آلیاژی را تولید وعرضه نمود. نام شركت در سال ۱۳۵۵ با ایجاد كارخانه نورد گرم به نام فعلی تغییر یافت و علاوه بر تولیدات قبلی، ورق‌های تخت فولادی نیز بر تولیدات شركت افزوده شد.

این شركت در سال ۱۳۵۸ باستناد بند «الف» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران زیر پوشش صنایع ملی و سپس تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واقع و در سال ۱۳۷۱ بنا به مصوبه هیئت محترم وزیران ۶۷ % سهام شركت به سهامداران قبلی و باقیمانده به سایر كارگران و ایثارگران واگذار گردید و از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و به عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار درآمد

سهامداران

سرمایه

محصول تولیدی

شرکت قطعات فولادی دارای چهار واحد تولیدی به شرح  جدول زیر است ، محصول اصلی این شرکت ورق گرم با حداقل ضخامت ۸ میلیمتر می‌باشد.

براساس برآوردهای اولیه میزان تولید ورق گرم در کشور حدود ۸٫۵ میلیون تن درسال است که حدود ۷۰ درصد آن را شرکت فولاد مبارکه تولید می‌کند.

مقدار تولید

نمودار زیر مقدار تولید ۵سال اخیر شرکت را نشان میدهد. شرکت در سال ۱۳۹۵ مقدار۸۱٫۶۴۷ تن اسلب تولید کرده است که با رشد ۵۳ درصدی به مقدار ۱۲۴٫۵۵۶ تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین مقدار تولید اسلب در این ۵ سال با رشد ۸ درصدی به ۱۳۸٫۶۳۰ تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

نمودار زیر مقدار تولید ماهانه شرکت را در طی یکسال اخیر نشان می‌‎دهد.

مقدار فروش

فروش شرکت بصورت داخلی می باشد و همانطور که نمودار بالا نشان میدهد مقدار فروش شرکت در طی ۵ سال با رشد ۱۹  درصدی به ۱۴۰٫۷۰۵ تن رسیده است. نمودار زیر مقدار فروش ماهانه ورق را در یکسال اخیر نشان می‌دهد. شرکت در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ مقدار ۲۴٫۱۳۳ تن ورق تولید کرده است که مقدار ۱۷٫۸۴۳ تن آن را به فروش رسانده است و مابقی را موجودی کرده است.

نرخ و مبلغ  فروش

نرخ فروش شرکت تابعی از نرخ شمش و نیز نرخ ورق جهانی می‌باشد. دو نموداری که در ادامه می آید مبلغ فروش و نرخ فروش  ۵ ساله شرکت را می‌دهد.

بهای تمام شده

حدود ۸۵ درصد بهای تمام شده را مواد مصرفی تشکیل می‌دهد. شرکت برای تولید محصول نهایی، آهن قراضه- اسلب و فروآلیاژ مصرف می کند وتمامی این مواد هم از داخل کشور خریداری می‌شود.

لازم به ذکر است شرکت بخش عمده اسلب مورد نیاز خود را تولید می‌کند.

نرخ آهن قراضه و فروآلیاژ مصرفی شرکت تابعی از نرخ شمش می‌باشد.

صورت سود و زیان ۵ سال اخیر

مفروضات و سود برآوردی سال ۱۴۰۰

به جهت برآورد سود ۱۲ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۰، میانگین تولید محصولات شرکت براساس عملکرد واقعی شرکت در نظر گرفته شده است. میانگین دلار ۲۳ هزار تومن و میانگین نرخ فروش ورق ۱۵ تومن به ازای هر کیلو برآورد شده است. همچنین فرض شده است که شرکت از کل اسلب مورد نیاز خود برای تولید ورق، ۱۴ درصد آن را خریداری کند.

لازم به ذکر است  طبق سهمیه تعیین شده وزارت صمت، اسلب مورد نیاز از شرکت فولاد هرمزگان تهیه می‌شود.

بنابر آنچه در بالا ذکر شد، سود هر سهم شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ مبلغ ۲۸٫۷۲۰ ریال برآورد می‌شود.

براساس گزارش ۱۲ ماهه منتهی به سال ۱۳۹۹ شرکت مبلغ ۲۱٫۹۹۹ ریال سود انباشته به ازای هر سهم دارد. همچنین سود فروش موجودی شرکت به ازای هر سهم مبلغ ۷٫۳۶۶ ریال می‌باشد.

حاشیه سود