تحلیل بنیادی شرکت قند مرودشت

معرفی

شرکت قند مرودشت در سال ۱۳۱۴ آغاز به بهره‌برداری کرد. ظرفیت اسمی کارخانه ۱۶۵۰ تن مصرف روزانه چغندر و تصفیه ۶۰۰ تن در ۲۴ ساعت شکر خام است. لازم به ذکر است محل کارخانه در شیراز می‌باشد.

ترکیب سهامداران

سهامداران اصلی کارخانه اشخاص حقیقی می‌باشند.

تولید و فروش

تولید

سال مالی شرکت منتهی به تیر ماه می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود تولید شکر شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در هر سال ۲۳ هزار تن باشد.

فروش

در بخش فروش پیش‌بینی می‌شود محصولات تولیدی تماما به فروش برسند.

درآمد عملیاتی

فروش شرکت در فصل اول ۶۶ میلیارد تومان بوده است. پیش‌بینی می‌شود فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۷۵ و ۴۰۵ میلیارد تومان باشد.

بهای تمام شده

همانطور که ملاحظه می‌شود ۸۵ درصد ترکیب بهای تمام شده مربوط به مواد مستقیم مصرفی و خرید چغندر می‌باشد. نرخ چغندر نیز در هر سال بر اساس میزان چغندر زیر کشت و تقابل عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

مفروضات

صورت سود و زیان

بر اساس مفروضات فوق سود هر سهم شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۱۵ و ۱۸۲ تومان برآورد می‌گردد.