تحلیل بنیادی شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

 

معرفی

گروه شامل شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر(سهامی عام) و شرکتهای فرعی شامل: گروه مجتمع صنایع لاستیک یزد (شامل مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام) و لاستیک ایساتیس (سهامی خاص) و شرکت کربن سیمرغ (سهامی خاص) است.

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایردر سال ۱۳۷۷ با ظرفیت سالانه ۲۵٫۵۰۰ تن به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۸۹ به ۳۰ هزار تن در سال افزایش یافت.

موضوع فعالیت شرکت

فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش انوع تایر خودرو (سواری، باری،اتوبوسی و کشاورزی) و شرکتهای فرعی عمدتا در زمینه های تولید و فروش انواع تایر سواری و وانتی رادیال، انواع تایر بایاس، انواع تیوپ و تولید و فروش انواع کربن صنعتی است.

طرح توسعه

پیشبینی تولید پروژه TBR مجتمع صنعتی آرتاویل تایر طی سه سال آتی به شرح زیر می باشد:

سال اول ۱۰۰٫۰۰۰ حلقه و سال دوم ۲۰۰٫۰۰۰ حلقه و سال سوم جمعا حدود ۳۰۰٫۰۰۰ حلقه

برآورد شرکت در خصوص تولید قابل فروش محصولات، نیمه دوم سال ۹۹ خواهد بود.

 ترکیب سهامداران:

 

تولید و فروش

تولید و فروش واقعی و برآوردی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

با توجه به شروع طرح TBR از نیمه های سال ۹۹ و پیشبینی فروش ۱۰۰ هزار حلقه در سال اول، در تحلیل فوق اثر طرح TBR در سال ۹۹، ۵۰ هزار حلقه و سال ۱۴۰۰ ، ۱۵۰ هزار حلقه برآورد شده است.

مقدار فروش برابر با مقدار تولید فرض شده است

تایر در سال ۹۹ در دو نوبت افزایش نرخ گرفت. از این رو نرخ فروش سال ۹۹، ۶۰ درصد بالاتر از سال قبل فرض شده است.

بهای تمام شده

بهای تمام شده واقعی و برآوردی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

مواد مستقیم مصرفی بخش اصلی بهای تمام شده شرکت را به خود اختصاص داده است.

مواد اولیه اصلی در تولید تایر، کائوچو طبیعی و مصنوعی می باشد که مقدار مصرف آن با توجه به ضریب مصرف دوره های قبل برآورد شده است. و نرخ مصرف متناسب با رشد نرخ ارز برآورد شده است.

درآمد سرمایه گذاری

پیزد(تولید کننده تایر) و کربن سیمرغ(تولید کننده دوده صنعتی)، شرکتهای زیر مجموعه آرتاویل تایرمی باشد. مقدار سود برآوردی و هم چنین سهم شرکت از سود برآوردی به شرح جدول زیر می باشد:

سایر اقلام صورت سود و زیان منجمله هزینه عمومی و اداری، بر اساس تورم و هزینه مالی با توجه به مانده تسهیلات دریافتی و نرخ آن برآورد شده است.

 

سود برآوردی

مفروضات تحلیل به شرح جدول زیر می باشد:

اقلام صورت سود و زیان واقعی و برآوردی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

با توجه به مفروضات فوق سود هر سهم در سال ۹۹، ۲۷۶ و در سال ۱۴۰۰، ۴۳۰ تومان به ازای هر سهم برآورد می شود.

به اضافه شدن طرح TBR به مدار تولید حاشه سود در سال ۹۹ به ۱۹ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد افزایش می یابد.