تحلیل بنیادی شرکت معدنی باما

نام شرکت: باما

نماد:  کاما

 معرفی

فعالیت اصلی شرکت: اکتشاف استخراج و فرآوری خاکهای معدنی و تولید کنسانتره، تبدیل به شمش روی، فروش و صادرات

محل کارخانه : اصفهان

شرکت فرعی:

 شرکت ذوب و روی اصفهان  درصد مالکیت: ۵۴ درصد

شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب  درصد مالکیت:۹۴  درصد

شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان  درصد مالکیت: ۹۹ درصد

شرکت کانی کربن طبس درصد مالکیت: ۶۸ درصد

 

ترکیب سهامداران

اسامی سهامداران به شرح جدول زیر می‌باشد.

تولید و فروش شرکت

مقدار تولید و فروش شرکت اصلی به شرح جدول زیر می‌باشد:

فروش شرکت عمدتا صادراتی می باشد. و کنسانتره سولفور روی بیشترین سهم را در سبد فروش شرکت دارد.

اگر مقدار تولید و فروش سال ۹۹ برای سال ۱۴۰۰ تکرار شود،  با توجه به رشد نرخ فروش ناشی از رشد نرخ فروش دلاری کنسانتره روی، انتظار می رود مبلغ فروش در سال ۱۴۰۰ به هزار و صد و سی میلیارد تومان افزایش یابد.

بهای تمام شده

بخش اصلی بهای تمام شده را  مواد مستقیم مصرفی تشکیل داده است. ماده اولیه اصلی، خاک سولفور استخراجی می‌باشد که مقدار آن بر اساس ضریب مصرف سالهای قبل و نرخ آن بر اساس تورم برآورد شده است.

سایر اقلام صورت سود و زیان

هزینه مالی با توجه به مانده تسهیلات در آذر۹۹ و با نرخ ۱۸ درصد برآورد شده است.

سایر درآمد های غیر عملیاتی شامل سود سپرده گذاری و سود تقسمی شرکتهای زیر مجموعه می باشد که برای سال ۱۴۰۰ سود سپرده ۱۰۰ میلیارد تومان و و سود تقسیمی فروی ۱۷۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

مفروضات و برآورد سود

 

 

با توجه به مفروضات فوق شرکت می تواند تا پایان سال ۹۹، ۱۵۲ تومان سود خالص به ازای هر سهم محقق کند. در سال ۱۴۰۰ سود خالص به ازای هر سهم ۱۰۰ تومان خواهد بود.

 دلیل کاهش سود در سال ۱۴۰۰ عدم تکرار درآمد های غیر عملیاتی سال ۹۹ می‌باشد. شرکت کاما در سال ۹۹، ۵۴۰ میلیارد تومان سود  از محل فروش سهام شرکت ذوب  و روی اصفهان شناسایی کرده است که مبلغ مذکور  برای سال ۱۴۰۰ لحاظ نشده است. سایر اقلام درآمد های غیر عملیاتی نظیر سود تقسمی فروی و سود سپرده برای سال ۱۴۰۰ تکرار شده است.

همانگونه که در جدول فوق مشخص است درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰ بالاتر از سال ۹۹ برآورد شده است.

تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می‌باشد: