تحلیل بنیادی شرکت كارخانجات‌ توليدی ‌شيشه‌ رازی

معرفی شرکت

شرکت كارخانجات‌ توليدی ‌شيشه‌ رازی در تاريخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۶۳ تحت شماره ۵۴۱۸۳ به نام شركت كارخانجات تولیدی شيشه دارويی رازی در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است و نوع شركت در تاريخ ۳۰ شهريور ماه ۱۳۸۳ از سهامي خاص به سهامي عام تغيير يافت.

تاريخ پذيرش شركت در بورس اوراق بهادار تهران نیز ۳ دی ماه ۱۳۸۳ بوده و آخرین سرمایه آن، مبلغ ۱۶٫۸۸۰ میلیون ریال است.

سهامداران

مقدار تولید و فروش

شرکت شیشه رازی هم بطری دارویی و هم غیردارویی را تولید می‌کند. ظرفیت اسمی تولیدات شرکت مقدار ۶۰ هزار تن در سال می‌باشد. جدول زیر مقدار تولید شرکت در چند سال اخیر را نشان می‌دهد.

حدود ۷۰ درصد محصولات شرکت در داخل کشور به فروش می‌رسد و مابقی صادر می‌شود.

جدول زیر هم مقدار فروش شرکت به تفکیک فروش داخلی و صادراتی را نشان می‌دهد.

نرخ فروش

بهای تمام شده

حدود ۴۵ درصد بهای تمام شده محصولات را مواد مصرفی تشکیل می‌دهد. کربنات سدیم، شیشه خرده و سیلیس از جمله مواد اصلی مورد استفاده شرکت است که همگی در داخل کشور تهیه می‌شود.

صورت سود و زیان شرکت

مفروضات

با توجه به جدول مفروضات بالا به جهت برآورد مقدار تولید شرکت از میانگین ماهانه استفاده شده است. همچنین تولید سال ۱۴۰۱ را در حدود تولید سال جاری در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ فروش محصولات صادراتی بصورت دلاری محاسبه شده است.

مطابق با آنچه در بالا گفته شد شرکت برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مبلغ ۱۸۵ و ۲۰۹ ریال به ازای هر سهم می‌تواند سود بسازد. با در نظر گرفتن تقسیم سود به میزان ۳۰ درصد و قیمت ۱۳۰۰ ریال pe1401  سهم در حدود ۶ می‌باشد.