تحلیل بنیادی شرکت سنگ آهن گهرزمین

معرفی شرکت

شرکت سنگ آهن گهرزمین در سال ۱۳۸۳  به منظور بهره برداری از آنومالی سنگ­آهن شماره ۳ جهت تولید سالیانه ۱۰ میلیون تن کنسانتره و ۱۰ میلیون تن گندله در شهرستان سیرجان تأسیس شده است. کل ذخیره زمین شناسی معدن شماره ۳ گهر زمین براساس آخرین عملیات اکتشاف تکمیلی انجام شده  حدود ۶۴۰ میلیون تن برآورد گردیده است.

این شرکت در ۲۶ آبان ۱۳۹۷ با قیمت ۶۸۰ تومان در بازار فرابورس عرضه شد.

سهامداران

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش به شرح جدول زیر به مبلغ  ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال  رسیده است.

روند استخراج و باطله برداری از معدن شماره ۳

خطوط تولیدی شرکت

شرکت سنگ‌آهن گهر زمین سالانه ۱۵ میلیون تن سنگ آهن از معدن شماره ۳ منطقه گلگهر استخراج می‌کند و در حال حاضر دو خط فعال تولید کنسانتره هر کدام به ظرفیت اسمی ۲ میلیون تن در سال می باشد. به گفته شرکت، خط اول تولید گندله به ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن در سال، از تیرماه سال جاری به صورت آزمایشی وارد مدار تولید شده است.

طرح های تولیدی

از طرح های تولیدی شرت می توان به خط سوم تولید کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن درسال اشاره کرد که به گفته شرکت، از بهمن سال ۱۳۹۹به بهره برداری می رسد.

این شرکت  احداث یک خط ۵ میلیون تنی تولید گندله و نیز دو خط  تولید کنسانتره( هر کدام به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال) را در برنامه خود دارد.

نمودار مقدار تولید و فروش

 

تغییرات نرخ فروش کنسانتره

بهای تمام شده

بخش عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به سربار می باشد که حق مالکانه ایمیدرو بیشترین وزن را در سربار دارد. به گفته شرکت، طبق آخرین توافقات انجام شده با ایمیدرو، حق السهم این سازمان ازمحل بهره برداری معدن شماره ۳ معادل ۳۰ درصد استخراج سنگ آهن تعیین شده است.

صورت سود و زیان ۴ سال اخیر

مفروضات سود برآوردی ۶ماه منتهی به آذر ۱۳۹۹ و ۱۲ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰

براساس جدول مفروضات زیر که مربوط به ۶ ماه باقی مانده سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۹ و ۱۲ ماهه  منتهی به آذر۱۴۰۰ می باشد، شرکت می تواند ۱۴۳ تومان به ازای هر سهم برای سال ۱۳۹۹ و مبلغ ۲۳۴ تومان به ازای هر سهم برای سال ۱۴۰۰ سود بسازد.

لازم به ذکر است  میزان تولید گندله  برای ۴ ماه باقیمانده از سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است. همچنین برای سال بعد، تولید کنسانتره خط ۳ در نظر گرفته شده است.

تغییرات حاشیه سود در چند سال اخیر