تحلیل تکنیکال شركت فروشگاه های زنجيره ای افق كوروش

افق:
مقاومت ۸٫۹۰۰ تومانی در نمودار قیمت پر واضح است. در صورت شکست این مقاومت انتظار میرود قیمت در گام اول خود را به سقف کانال فرضی در محدوده ۱۱٫۱۰۰ تومان برساند.
در صورت شکستن سقف کانال انتظار میرود قیمت خود را به سقف کانال بلند مدت و محدوده ۱۸٫۰۰۰ تومان برساند.