تحلیل تکنیکال شرکت سشرق

سشرق:
قیمت به نسبت ۵۰ درصد فیبوناچی ریتریسمنت و فلت کمو واکنش نشان داده است. چنانچه این سطح حفظ شود انتظار میرود قیمت به سمت سقف قبلی در محدوده ۸۵۰ تومان حرکت کند. و در صورت شکست این سقف هدف بعدی محدوده ۲۰۰ درصد اکستنشن موج اصلاحی و ۱۱۰۰ تومان خواهد بود.