تحلیل تکنیکال شركت فولاد خوزستان

قیمت در این نماد همانطور که در تصویر مشخص است در انتهای یک موج صعودی قوی در حال متراکم شدن هست. این بدان معنی است که با یک اصلاح پیچیده زمان بر و فرسایشی رو به رو هستیم و مادامیکه قیمت از این تراکم خارج نشون جهت پایداری نخواهد گرفت.