تحلیل تکنیکال شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

فرآور:
از ابتدای حرکت قیمت در کانال صعودی ترسیمی حساسیت قیمت به سطح ۳۸٫۲درصد فیبوناچی ریتریسمنت کاملا مشخص است. اگر قیمت بخواهد این رفتار را تکرار کند دو سطح را می توان برای ورود به نماد در نظر داشت اول ۳٫۵۰۰ تومان و سپس ۳٫۰۰۰ تومان .
بهتر است رفتار قیمت را در این دو محدوده زیر نظر داشت