تحلیل تکنیکال شركت فولاد هرمزگان

قیمت در نماد هرمز در یک حالت بدون روند قرار گرفته و بین ۱۶۵۰ تا ۱۱۰۰ تومان در حال نوسان است. می‌توان در نزدیک حمایت ۱۱۰۰ تومان با هدف ۱۶۰۰ تومان و حد ضرر ۹۵۰ تومان به دنبال فرصت خرید در این نماد بود.
همچنین شکست این دو سطح جهت بعدی قیمت را مشخص خواهد کرد.