تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه‌‎گذاری گروه توسعه ملی

قیمت یک کانال نزولی (قرمز رنگ) را شکل داده است و با برخورد به کف و سقف‌های این کانال تغییر مسیر می‌دهد.

در آخرین حرکت صعودی از کف کانال به سمت سقف کانال نیز یک کانال صعودی ( آبی رنگ) را شکل داده است که با برخورد با سقف هر دو کانال در محدوده ۹۳۰ تومان صعود قیمت متوقف شده و اهنگ نزولی گرفته است.

به نظر می‌رسد در گام اول قیمت به سمت کف کانال و محدوده ۷۷۰ تومان حرکت کند.

احتمال توقف ریزش در این محدوده دور از ذهن نیست.