تحلیل تکنیکال شرکت سرمايه گذاري غدير

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید اولین حمایت قیمت در محدوده ۹۲۵ تومان قرار دارد اما از آنجا که خط میانی چنگال ۵۰ درصد از دست داده است و احتمال افت تا باند پایینی دور از ذهن نیست. پس بهتر است که این احتمال را در محاسبات خود لحاظ کنیم.
اما در صورت رسیدن قیمت به محدوده ۸۰۰ تومان یک فرصت استثنایی خرید در این نماد فراهم خواهد شد.