تحلیل تکنیکال مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

قیمت در یک کانال صعودی در حال نوسان است و بار دیگر به کف کانال واکنش نشان داده است و در مسیر حرکت به سمت سقف کانال و ۱۰۰۰۰ تومان قرار گرفته است.
همچنین شروع حرکت صعودی از محدوده ۵۰ درصد فیبوناچی ریتریسمنت بوده است در صورت شکست اخرین سقف در محدوده ۷۵۰۰ تومان هدف قیمتی در محدوده ۹۵۰۰ تومان و ۲۰۰ درصد اکستنشن موج اصلاحی خواهد بود.
می توان با حد ضرر کف کانال صعودی به دنبال تریگر ورود به نماد بود.