تحلیل تکنیکال شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

تکنیکال پارسان
قیمت در این نماد بین دو سطح حمایتی ۱٫۶۵۰ تومان و ۲٫۲۵۰ تومان در حال نوسان است. می توان در نزدیکی سطوح حمایتی و با هدف سطح مقاومتی و به دنبال فرصت خرید در این نماد بود.شایان ذکر است شکست هر کدام از این سطوح نشانه ای از شروع یک حرکت جدید در نماد خواهد بود.