تحلیل تکنیکال شرکت ذوب و روی اصفهان

قیمت رفته رفته به باند پایینی  چنگال اندروز ۵۰ درصدی  نزدیک میشود که خط میانی آن  ترمز  موج صعودی را کشیده و اجازه رشد به قیمت را نداده بود، نزدیک میشود. از طرفی در محدوده ۶ هزار تومان یک سطح حمایت استاتیک دیده می شود که قیمت بارها به ان واکنش نشان داده است.

چنانچه قیمت به این سطح واکنش نشان بدهد و بتواند مقاومت داینامیک خود را بشکند احتمال شروع یک رالی صعودی  دور از ذهن نیست.