تحلیل تکنیکال شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

قیمت در این نماد درون یک کانال نواسان می‌کند اکنون در نزدیکی کف کانال و باند پایینی چنگال اندروز قرار گرفته است. واکنش قیمت به خط میانی چنگال در صعود قیمت اعتبار و اهمیت باندهای آن را بالا برده است. احتمال رشد و حرکت قیمت به سمت خط میانی و سپس باند بالایی کانال بسیار است.