تحلیل تکنیکال شركت توسعه معادن روی ايران

کروی:
در محدوده ۲٫۵۵۰ تومان از قیمت به شدت حمایت شده است. در سمت چپ نمودار در ۴ برخورد قیمت به این سطح خریداران اجازه افت بیشتر را به قیمت نداده اند . می توان با نزدیک شدن قیمت به این محدوده و حد ضرر این سطح به دنبال فرصت خرید بود.