تحلیل تکنیکال شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

کیمیا:
قیمت در حالی به سقف قبلی خود در محدوده ۲۱۰۰ تومان رسیده است که با اندیکاتور RSI واگرایی معمولی منفی RD- ایجاد کرده است. و خرید و نگهداری نماد را در این محدوده پر ریسک کرده است.