گزارش عرضه اولیه شرکت دارویی ره آورد تامین-تیرماه۹۸

نماد سهم درهآور قیمت عرضه سهم (ریال) ۳۰۰۰-۳۱۵۰
حداکثر سهم هر کد ۳۳۰ تعداد سهام قابل عرضه(میلیون) ۲۰۰
EPS 96 ۵۰۴ EPS 97 ۳۳۲
DPS 96         ۶۰۰ DPS 97 ۲۵۰
درصد تقسیم سود ۹۶ ۱۱۹% درصد تقسیم سود۹۷ ۷۵%
سرمایه
(میلیارد تومان)
۲۰ سود انباشته (میلیارد تومان) ۶٫۷

معرفی

شرکت دارویی ره‌آورد تامین در سال ۱۳۸۳ به صورت سهامی خاص تاسیس گردید و در اسفند سال ۱۳۹۷ به سهامی تبدیل شد. در حال حاضر این شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین است.

 سرمایه و ترکیب سهامداران:

۹۹% سهام شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین است. سرمایه شرکت پس از سه مرحله افزایش سرمایه به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

فعالیت شرکت:

شرکت دارویی ره‌آورد تامین تنها تولید کننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) درایران و خاورمیانه به شمار می‌رود. گونه های مختلف PVP به خاطر خاصیت های ویژه و قابلیت حل شدن در بیشتر حلال ها و آب به شکل گسترده ای در صنایع دارویی به عنوان بايندر قرص، تهيه انواع ژل دارويي، آرايشي و بهداشتي و ماده اولیه تولید بتادین و در سایر صنایع نظیر شوینده ها، نوشیدنی ها، رنگ، رزین و … کاربرد دارند.
روند فروش شرکت طی سال های گذشته

شرکت در سال ۹۷، ۳۶٫۷ میلیارد تومان درامد عملیاتی داشته است که در در مقایسه با سال ۹۶، رشد ۵۰% را تجربه کرده است. اما در مقابل بهای تمام شده در این مدت ۶۱% رشد داشته است.  حاشیه سود ناخالص از ۳۹%در سال ۹۶  به ۳۴% در سال ۹۷ رسیده است. سود خالص نیز در این مدت از ۳ میلیارد تومان به ۶٫۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

مقدار فروش شرکت – تن:

بیشترین فروش شرکت مربوط به دو محصول  PVPI , PVPK30 است.

مبلغ فروش شرکت:

بیشترین مبلغ فروش شرکت نیز مربوط به دو محصول PVPI , PVP K30  است.

حاشیه سود شرکت:

بیشترین حاشیه سود شرکت متعلق به PVP K25 , RT.COAT  و PVP K90 است.

مواد اولیه محصولات:
همانگونه كه مشاهده می¬گردد عمده خريد مواد اولیه در سه سال اخیر مربوط به نرمال وينیل پیرولیدون است. اين ماده وارداتی بوده و از كشور چین وارد می‌گردد. شايان ذكر است كه بیش از ۸۰ درصد از مواد اولیه مصرفی شركت، وارداتی است. نرخ برابری ارز تخصیص داده شده توسط دولت برای خريد مواد اولیه ۴۲۰۰ تومان است.
كلیه نرخهای مواد اولیه خريداری شده خارجی بر اساس نرخ‌های جهانی و خريدهای داخلی نیز براساس نرخ مصوب هیئت مديره شركت‌ها و در مورد پتروشیمی شازند بر اساس نرخ بازار بورس ، خريداری می‌‌شود.

فرآیند تولید محصولات:

جایگاه در صنعت:

شركت دارويی رهآورد تأمین، با در اختیار داشتن سهم يک درصدی در بازار جهانی، تولیدكننده انحصاری مواد اولیه پلیمری در كشور و خاورمیانه است. محصولات شركت شامل PVP با گريد های متنوع، پودر PVPI ،سلوشن و بتادين، پودر RT.FILM و پودر  RT.COAT است. سهم فروش محصولات شركت در بازار داخل معادل ۹۵ %است. لذا می‌توان گفت كه محصولات شركت انحصاری است. با توجه به وابستگی امور بهداشت و سلامت جامعه به محصولات اين شركت و نیز اهمیت راهبردی مسأله بهداشت در كشور، شركت از جايگاهی ويژه و استراتژيک در صنعت برخوردار است.
اين شرکت تأمین كننده صد در صد مواد اولیه پلیمری مصرفی در صنايع دارو سازی كشور با تولید بیش از هفتصد تن محصول  با گريدهای متنوع دارويی(نسانی و دامی)، آرايشی و بهداشتی و ضدعفونی كننده‌ها بوده كه علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، مازاد تولید به كشورهای آلمان ، جمهوری چک و تركیه صادر می‌گردد. تولیدات اين شركت صد در صد نیازهای مواد اولیه پلیمری صنايع داروسازی كشور را تأمین می‌كند.
سهم از بازار داخلی:

بیشترین سهم بازار محصولات شرکت مربوط به بخش¬های دارویی، آرایشی بهداشتی و دامی است.

قیمت های جهانی محصولات

روش قیمت‌گذاري محصولات:

مبنای قیمت‌گذاری محصولات شركت بر اساس موارد زیر صورت می‌گیرد:
-قیمت تمام شده محصول
از آنجايی كه عمده اقلام تشکیل دهنده قیمت تمام شده محصولات تولیدی را واردات مواد اولیه شامل نرمال وينیل پیرولیدون ، گاما بوتیرولاكتون و يد تشکیل می‌دهند، لذا تابعی از نرخ ارز دولتی بوده و نوسانات نرخ ارز تأنیر مهمی بر روی قیمت‌گذاری محصولات دارد. مضافاً اينکه افزايش سطح عمومی قیمت‌ها و حامل‌های انرژی مثل برق، سوخت، آب و همچنین افزايش حقوق و دستمزد ناشی از بخشنامه‌های وزارت رفاه، كار و امور اجتماعی نیز در تعیین نرخ مصوب محصولات تأثیر به‌سزايی دارند.
-قیمت رقبا در بازار
نظر به اينکه محصولات تولیدی شركت قابل رقابت با محصولات خارجی بوده و همچنین با توجه به اينکه عمدتاً نیازهای داخلی كشور از محل تولیدات اين شركت تأمین می‌شود، بعضاً مشاهده شده كه شركت‌های بازرگانی مبادرت به واردات كالا كرده و لذا قیمت‌گذاری محصول می‌بايست طوری صورت پذيرد كه قیمت محصولات شركتس جذابتر از قیمت‌های وارداتی باشند.
-نظارت سازمان غذا و دارو
با توجه به اينکه مواد اولیه وارداتی شركت عمدتاً از محل ارز دولتی و تحت نظارت سازمان ما غذا و دارو تهیه می‌شود، هرگونه افزايش قیمت محصولات تولیدی شركت نیز تحت نظارت آن سازمان بوده و طبق توافق صورت گرفته با سنديکای مواد اولیه، هرگونه افزايش با تأيید كلیه تولیدكنندگان ، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
عرضه اولیه این شرکت با دامنه قیمتی ۳۰۰-۳۱۵ تومان و تعداد حداکثر ۳۳۰ سهم به ازای هر کد حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ صورت خواهد گرفت.