گزارش مجمع شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با نماد بورسی بکهنوج در روز سه شنبه ۲۸ خرداد برگزار شد و پس از تصویب صورت‌های مالی شرکت، سودی بین سهامداران تقسیم نشد.

در ابتدای این جلسه گزارش فعالیت هیات‌مدیره خوانده شد و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مهمترین اتفاقات سال ۹۹ عنوان شد.

اهم موارد مطرح شده در مجمع به شرح زیر می‌باشد:

بهای تمام شده

عمده مواردی که مربوط به بهای تمام شده شرکت می‌باشد مربوط به استهلاک بوده که دلیل افزایش هزینه استهلاک الزامات حسابداری است. شرکت ملزم است تفاوت بیشتر از ۲۰ درصد نرخ ارز را در مبلغ دفتری دارایی‌ها منظور کند.

زیان شرکت در سال ۹۹

در سال ۹۹ به طور خالص عملیات شرکت به زیانی حدود ۳۲۰ میلیارد تومان منجر شد. دلیل تغییر درآمدهای شرکت شناسایی تعدیلات است. بکارگیری نرخ ارز ETS اعمال ضرایب آمادگی هفتگی و فروش برق در بازار برق از دیگر دلایل تغییرات درآمدهای عملیاتی است.

هزینه مالی

هزینه مالی شرکت به تبع دریافت وام ارزی از بانک صنعت و معدن است، با توجه به افزایش‌هایی که در نرخ ارز اتفاق افتاده، مورد به عدد قابل توجه ۴۳۲ میلیارد تومان رسیده است. نرخ تسعیر ارز ETS در سال ۹۸، ۱۲٫۸۰۰ تومان و در سال ۹۹، ۳۰٫۵۰۰ تومان افزایش یافت.

مدیر مالی همچنین اشاره کرد که ما در حال پیگیری برای بازپرداخت وام به نرخ ارز رسمی هستیم زیرا ما کالاها را به صورت ریالی می‌فروشیم.

دلیل افت حقوق صاحبان سهام

مدیر مالی شرکت در خصوص بدهی‌های شرکت گفت: به دلیل رشد نرخ ارز بدهی‌های شرکت به شدت متورم شده است. در مجموع این اتفاقات موجب شد حقوق صاحبان سهام در طی سال با یک کاهش همراه باشدکه بخشی از آن به دلیل زیانی بوده که ایجاد شده و بخشی دیگر آن به دلیل مازاد تجدید ارزیابی که مستهلک و به حساب سرمایه منتقل شده است.

ریسک‌های شرکت

یکی از ریسک‌های شرکت، ریسک نوسان نرخ بهره است که به دلیل ثابت بودن نرخ بهره، وام دریافتی از بانک صنعت و معدن، ریسک نوسان نرخ بهره در شرکت وجود ندارد اما با توجه به ارزی بودن تسهیلات دریافتی و الزام بازپرداخت ارزی، مبلغ ریالی معادل آن دارای نوسان است.

در مورد ریسک کیفیت محصولات اشاره شد این ریسک در صنعت برق وجود ندارد.

در خصوص ریسک قیمت نهاده‌های تولید نیز پس از اتمام دوره فروش تضمین پرداخت هزینه‌های سوخت با نرخ نیروگاهی به عهده شرکت می‌باشد. همچنین اشاره شد که شرکت با ریسک کاهش قیمت محصولات مواجه نمی‌باشد و امید است در سال آینده با افزایش نرخ همراه باشد.

در پایان به ریسک نقدی اشاره و گفته شد مشکل اصلی نیروگاه‌ها سرعت پایین وصول مطالبات از سمت دولت می‌باشد اما با ریسک سوخت مطالبات همراه نیستند. در ادامه بیان شد که با وجود مکانیزم‌هایی نظیر اوراق اسناد خزانه به بدهی‌های و مطالبات شرکت‌های دولتی در قوانینی مانند قانون بودجه انتظار می‌رود این ریسک تا حد قابل توجهی پوشش داده شود.

پیشنهاد صادرات و تخصیص ارز به صندوق توسعه ملی

مدیر مالی شرکت به صادارت برق و فروش به به تولیدکنندگان رمز ارزها  اشاره کرد و گفت: کماکان تلاش و پیگیری بخش خصوصی برای تخصیص بخشی از درآمد صادرات برق این است که ما به ارز نیاز نداریم، از همین رو بخشی از این صادرات برقی که انجام می‌شود، درآمدهای ارزی حاصل از آن مستقیم به صندوق توسعه ملی برود که به ما وام داده شود. شایان ذکر است این موضوع تاکنون با مقاومت وزارت نیرو مواجه شده است.

رمز ارزها

در خصوص رمز ارزها  نیز، هنوز اجازه برای فروش برق به تولیدکنندگان رمز ارزها داده نشده است.

برنامه‌های آتی

انتظار می‌رود در سال مالی بعد مقادیر تولید مشابه سال مالی ۹۹ باشد. با توجه به اینکه در اواخر اردیبهشت ۹۹ سقف نرخ خرید انرژی در بازار برق افزایش یافت، درآمد نیروگاه‌ها هم ناشی از این موضوع افزایش یافت. از آنجا که افزایش سقف نرخ خرید در سال ۹۹ چندان قابل توجه نبوده انتظار می‌رود در سنوات پس از ۹۹ نیز نرخ خرید برق افزایش یابد.

در خصوص نقدینگی، علاوه بر استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون، مانند اوراق خزانه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت، سایر منابع قابل استفاده شامل انواع تسهیلات بانکی و استفاده از اوراق سلف و صکوک می‌باشد.

در این جلسه پس از تصویب صورت‌های مالی شرکت، سودی بین سهامداران تقسیم نشد.