گزارش مجمع شرکت پالایش نفت بندرعباس

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد بورسی شبندر جهت تصمیم‌گیری افزایش سرمایه شرکت با حضور ۸۱.۹۲ درصد سهامداران برگزار شد.

هیئت‌مدیره با بیان گزارش توجیهی عنوان کرد سرمایه فعلی شرکت ۲۸۶۸۸ میلیارد ریال است که که پیشنهاد اولیه افزایش سرمایه ۳۹۱ درصد بود که سازمان با ۳۶۸.۳ درصد موافقت کرد.محل این افزایش سرمایه ۲۹۲ درصد تجدید ارزیابی زمین و مابقی از محل سود انباشته است.

حسابرس نیز اعلام کرد که سود انباشته سال ۹۸ مبلغ ۴۲۵۳ میلیارد ریال بوده که پس از کسر سود سهام پرداختی مبلغ ۳۹۶۶ میلیارد ریال را می‌توان از سود انباشته به سرمایه انتقال داد.

مصارف افزایش سرمایه برای طرح‌های توسعه‌ای شرکت:

باتوجه به اینکه که امروزه ۳۰۰ هزار تن کُک اسفنجی در صنایع آلومینیم مصرف می‌شود که تماما وارداتی است. شرکت قصد دارد با تغییر الگوی پالایشی به سمت تولید این محصول برود. و حدود  ۵۰۰ هزار تن تولید این محصول را در دستور کار خود دارند. همچنین مطرح شد این طرح به دلیل قطع وابستگی کشور؛ مورد تایید و حمایت وزارت نفت بوده و به عنوان یک طرح ملی ثبت شده است.

مورد بعدی اضافه کردن ۶ مخزن جدید جمعا با ظرفیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است.

چرا که شرکت در اسفند ماه با بهینه سازی های انجام گرفته بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید ظرفیت خود را روزانه ۳۰ هزار بشکه افزایش داد و موجب شد روزانه ۴ میلیون و ۷۰۰ لیتر محصول اضافه شود. روزانه ۳۵۰ هزار بشکه تولید داریم که باید به طبع آن ظرفیت ذخیره‌سازی نیز افزایش یابد تا ضریب تاب‌آوری پالایشگاه افزایش یابد.

در قدم بعدی، طرح تولید اسید مالیک گازی بوده در دستور کار است.

شرکت عنوان کرد که ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه‌های عملیاتی مربوط به انرژی است که با بهینه‌سازی‌ها و پایش مستمر تا ۱۶۳ میلیون دلار صرفه‌جویی انجام می‌دهیم.

در ادامه همچنین مقرر شد جزئیات مگاپروژه کُک در اختیار سهامداران قرار گیرد.

همچنین بحث ذخیره حداقل ۳۰ درصد سود سالانه به عنوان انباشته مطرح شد که با مخالفت سهامداران به مجلس عادی سالیانه موکول شد.