گزارش مجمع شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس با نماد غفارس امروز با حضور۶۲٫۸۲ درصد سهامداران تشکیل و به دلیل آماده نبودن هیات‌مدیره برای ارایه گزارش، جلسه با اعلام تنفس به ۱۰ روز آینده موکول شد.

هیات‌مدیره شرکت در ابتدای جلسه اعلام کرد به دلیل آنکه گزارش عملکرد صبح امروز دریافت شده است، لذا تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ در جلسه دیگری انجام خواهد شد؛ با این حال گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و هیات‌مدیره به ایرادات مطرح شده، پاسخ گفت.

در این جلسه حسابرس قانونی اعلام کرد که گزارش صورت‌های مالی به دلیل عدم رعایت استنانداردهای حسابداری از نظر بازرس قانونی و حسابرس، مشروط است و صورت های مالی این شرکت نشان می‌دهد که این شرکت طی دو سال گزارش زیان‌ده بوده است.

هیات‌مدیره در پاسخ به این ایراد حسابرس عنوان کرد که گزارش امروز صبح به هیات‌مدیره رسیده و فرصت بررسی نداشته‌اند.

حسابرس با تاکید بر اینکه شرکت پگاه فارس همواره رتبه اول در بین شرکت‌های صنایع شیر ایران را در اختیار داشته است، عنوان کرد: بررسی صورت‌های مالی حکایت از آن دارد که شرکت برای دوسال پیاپی زیان‌ده شده است و از سویی بررسی گزارش نشان می‌دهد که در سه مورد نظر حسابرس مشروط است؛ درحالی که شرکت پگاه فارس تنها شرکتی بین شرکت‌های صنایع شیر ایران بوده که گزارش آن مشروط است.

حسابرس در گزارش از عملکرد شرکت با اعلام اینکه شرکت دو بند عدم رعایت استناندارد حسابرسی در صورت‌های مالی خود دارد، تصریح کرد: در بررسی صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ به میزان ۴۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زیان برای شرکت پگاه فارس شناسایی شده است؛ همچنین بررسی فعالیت‌های شرکت در سال ۹۹ نشان می‌دهد که شرکت به زیان رسیده و یا مواردی به اشتباه ثبت شده که هیات‌مدیره باید درباره آن به سهامدار توضیح بدهد.

در گزارش حسابرس اعلام شد که فاصله بین مالیات پرداختنی و سود سهام ابهام وجود دارد و منطبق با استانداردهای جدید حسابداری نیست. شرکت امکان اینکه زیان ۲۲٫۵ درصدی ناشی از مالیات سنوات قبل که به آن معترض است را به صورت ذخیره در حساب‌ها ثبت می‌کرد، داشته است با این حال، این اقدام صورت نگرفته است. همچنین جرایم مالیات بر درآمد ۱۸۱۹۵ میلیون ریال در حساب‌ها منظور نشده است.

هیات‌مدیره در پاسخ به این ایراد حسابرس عنوان کرد: میزان مالیات بصورت ناعادلانه تعیین شده و برای حفظ حقوق سهامداران می‌توانیم به سازمان مالیاتی اعتراض کنیم و از حقوق سهامداران دفاع کنیم.

حسابرس و بازرس قانونی در بخش دیگری از گزارش خود به ۳ مورد بدهی شرکت به میزان ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به دامدار بابت خرید شیر اشاره و اظهار کرد: وضعیت مالی شرکت در جریان‌های نقدی و عملکرد مالی از لحاظ جنبه‌های با اهمیت مطلوب است. لذا لازم است که شرکت گزارشی از برنامه‌های آتی –حداقل ۶ ماهه- شرکت و برنامه افزایش سودآوری را در جلسه بعد ارایه کند.

هیات‌مدیره در ادامه در پاسخ به سوال سهامداران مبنی بر دلیل شناسایی زیان ۱۹۹ میلیارد ریالی در صورت‌های مالی ۹۹، عنوان کرد: ۲۲٫۵ درصد از این میزان به دلیل مالیات بوده که اگر این میزان کسر شود، عملکرد شرکت منتج به سود می‌شود.

هیات‌مدیره همچنین درتوضیح دلیل جرایم ثبت شده برای شرکت را مالیات بر ارزش افزوده ذکر کرد و در پاسخ به این سوال که چرا در صورت‌های مالی سال ۹۸ سود شناسایی شده و سپس در صورت مالی ۹۹ تعدیلات صورت گرفته است، عنوان کرد: اگر اظهارنامه مالیاتی زودتر اعلام شده بود، این مشکل پیش نمی‌آمد.

نماینده سازمان بورس در پاسخ به سوال سهامداران درباره وضعیت نماد در تابلو به دلیل اعلام تنفس هیات‌مدیره اعلام کرد: به دلیل آنکه جلسه رسمیت قانونی ندارد، نماد فردا باز می‌شود و دامنه نامحدود نیست.