شب یلدا با کارآمد

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود