تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری

در این دوره از این سری ویدیو ها می‌خواهیم بررسی کنیم برای داشتن سود حداکثری چه قوانینی را باید مدنظر قرار بدهیم؟