مطالب توسط sanaz samadi

امسال آینده روشنی پیش‌روی بازار سرمایه است

عضو شورای عالی بورس در کلاب کارگزاری کارآمد، ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات دولت فعلی برای بازار سرمایه توسط دولت آتی، آینده روشنی را در انتظار این بازار‌ پیش‌بینی کرد. به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، حسین سلاح‌ورزی در برنامه روز جمعه کارگزاری کارآمد که با موضوع رویکرد دولت آینده به بورس در […]