مطالب توسط sanaz samadi

دوره تابلوخوانی جامع به صورت غیرحضوری با مشارکت شعبه اقدسیه کارگزاری

      دوره تابلوخوانی جامع به صورت غیرحضوری با مشارکت شعبه اقدسیه کارگزاری کارآمد و مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد برگزار شد. این دوره که با مشارکت حداقلی ۷۰ نفر از دانشجویان تشکیل شد، در دو جلسه دو ساعته ادامه یافت. بر این اساس کارگزاری کارآمد با راه‌اندازی کالج کارآمد و اخذ مجوز آموزش از […]