شبکه‌های اجتماعی وابسته و مورد تایید شرکت کارگزاری کارآمد صرفا irankbc, karamadbc و collegekbc می‌باشد.

وجود بستر مناسب در بورس کالا سبب ورود گروه‌های جدید کالایی شده است